Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.05.2020.

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika
("Sl. glasnik RS", br. 68/2020)


Član 1.

U Zakonu o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – US, 36/11 i 12/20), u članu 43. stav 3. reči: „u nadležnom sudu” zamenjuju se rečima: „kod javnog beležnika ili u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, a u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici u osnovnom sudu, sudskoj jedinici, prijemnoj kancelariji osnovnog suda ili opštinskoj, odnosno gradskoj upravi”.

Član 2.

U članu 44. stav 2. tačka 7, reči: „sudski overeni” zamenjuju se rečima: „u skladu sa ovim zakonom overeni”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o izboru narodnih poslanika


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print