01.05.2022. Šta sve donosi novi

Zakon o elektronskom fakturisanju?
Više o zakonu