Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU UNAPREĐENJA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO – EIB 8 ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i dela IX stav 11. Uredbe o utvrđivanju Programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 („Službeni glasnik RS”, br. 10/16 i 65/16), a u skladu sa Predlogom odluke o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 broj 401-00-2016/2016-11-1 od 27. septembra 2016. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8

U Odluci o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno – EIB 8 broj 401-00-2017/2016-11 od 27. jula 2016. godine („Službeni glasnik RS”, broj 65/16), u tački 1. broj: „413.127.207,26” zamenjuje se brojem: „576.233.425,22”.

U tabeli red pod rednim brojem 1. menja se i glasi:

1 Opština Aleksinac Projekat sanacije kolovoza dela opštinskog puta L-3 Tešica – Veliki Drenovac , opština Aleksinac 7.917.148,80

Red pod rednim brojem 4. menja se i glasi:

4 Opština Boljevac Projekat sanacije opštinskog puta O-6, od državnog puta II B reda broj 391 Zlot – Boljevac – Bogovina selo, opština Boljevac 4.074.366,45

Red pod rednim brojem 8. menja se i glasi:

8 Opština Vlasotince Projekat rekonstrukcije ulice Đorđa Jovića, opština Vlasotince 820.032,38

Red pod rednim brojem 10. menja se i glasi:

10 Opština Gornji Milanovac Projekat dogradnje aneksa objekta dečije ustanove „Sunce”, opština Gornji Milanovac 7.526.506,28

Red pod rednim brojem 18. menja se i glasi:

18 Grad Niš Projekat izgradnje Fruškogorske ulice i izgradnje trotoara u ulici Vizantijski bulevar, grad Niš 4.943.422,54

Red pod rednim brojem 21. menja se i glasi:

21 Opština Ražanj Projekat poboljšanja energetske efikasnosti na objektu Osnovne škole „Vuk Karadžić” u Vitoševcu, opština Ražanj 1.706.355,00

U redu pod rednim brojem 22. podnosilac prijave, naziv projekta i iznos briše se.

Red pod rednim brojem 30. menja se i glasi:

30 Grad Užice Projekat nastavka izgradnje objekta dečijeg vrtića u naselju Pora, grad Užice 24.030.558,85

Posle reda pod rednim brojem 32. dodaju se redovi pod red. br. 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41. i 42. koji glase:

33 Opština Bajina Bašta Projekat rekonstrukcije gradskih ulica, opština Bajina Bašta 10.265.458,25
34 Grad Požarevac Projekat sanacije i adaptacije fasade zgrada zdanja Starog Načelstva u Požarevcu 23.094.573,81
35 Grad Kraljevo Projekat rekonstrukcije gradske saobraćajnice, grad Kraljevo 19.694.264,81
36 Opština Babušnica Projekat izgradnje ulice Boška Buhe sa atmosferskom kanalizacijom, opština Babušnica 21.042.529,68
37 Opština Kula Projekat izgradnje zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja, opština Kula 73.279.772,18
38 Opština Brus Projekat izgradnje armiranobetonskog mosta preko reke Rasine u naselju Budilovina, opština Brus 5.500.000,00
39 Opština Bela Palanka Projekat rehabilitacije gradskih ulica, opština Bela Palanka 5.184.443,27
40 Opština Dimitrovgrad Projekat rekonstrukcije dela lokalnog puta Trnjski Odorovci – Kusa Vrana, opština Dimitrovgrad 7.063.250,00
41 Grad Valjevo Projekat rekonstrukcije fiskulturnog bloka Ekonomske škole, grad Valjevo 3.768.800,00
42 Grad Subotica Projekat Izgradnja kolovoza u ulici Crvena zvezda u Čantaviru 5.390.000,00

Red pod Ukupno menja se i glasi:

Ukupno 576.233.425,22

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva privrede.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print