Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.11.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVO I KONKURENTNOST ("Sl. glasnik RS", br. 102/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost („Službeni glasnik RS”, broj 9/17), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede;

– za članove:

1) Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave,
2) prof. dr Irini Reljin, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija,
3) Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
4) Aleksandar Janjušević, šef odseka u Sektoru za finansijski sistem u Ministarstvu finansija,
5) Gabrijela Grujić, savetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
6) Bojana Stanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
7) Aleksandar Voštić, šef Odseka za strateške, normativne, pravne i operativno-analitičke poslove u Ministarstvu omladine i sporta,
8) Ninoslav Kekić, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,
9) Dragana Radojičić Filković, šef odseka u Ministarstvu za evropske integracije,
10) Tamara Dunđerović, rukovodilac Službe za mala i srednja privredna društva Privredne komore Srbije,
11) Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije,
12) Dejan Vukotić, generalni direktor Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.,
13) Katarina Aksentijević, direktor Sektora za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u Razvojnoj agenciji Srbije,
14) Dževida Ninkov, direktor Sektora za kredite i garancije Fonda za razvoj Republike Srbije,
15) Ivan Rakonjac, direktor Fonda za inovacionu delatnost.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print