Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.05.2017.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o Agenciji
za osiguranje depozita

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini, 23. maja 2017. godine.

ZAKON
o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), u članu 8. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može do jedne četvrtine deviznih sredstava iz stava 1. ovog člana ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print