Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.06.2018.

Odluka o izmenama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Sl. glasnik RS", br. 46/2018)


Na osnovu člana 128v stav 9. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15a stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 – odluka US i 44/18),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

1. U Odluci o informacijama i podacima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe („Službeni glasnik RS”, br. 78/15 i 78/17 – u daljem tekstu: Odluka), tačka 2. odredba pod 9) menja se i glasi:

„9) Pregled kvalifikovanih podobnih obaveza na koje se primenjuje strano pravo ili koje su obezbeđene garancijom Republike Srbije, odnosno kod kojih je Republika Srbija poverilac – na Obrascu SPG (Prilog 9);”.

2. Tačka 6. menja se i glasi:

„6. Izveštaje iz tač. 2. i 3. ove odluke banka, odnosno najviše matično društvo bankarske grupe dostavlja Narodnoj banci Srbije u formatu i na način koji su predviđeni uputstvom Narodne banke Srbije kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka i informacija Narodnoj banci Srbije za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe.”.

3. Prilozi 6, 7, 9 i 10 koji su odštampani uz Odluku zamenjuju se novim prilozima 6, 7, 9 i 10, koji su odštampani uz ovu odluku.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print