Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U ŠKOLI ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE "VOŽD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd” u Beogradu

Član 1.

U Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd” u Beogradu („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/97, 3/05 i 4/09), u članu 2. tačka 4. posle alineje druge tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja treća koja glasi:

„– diplomirani dizajner tekstila.”.

U tački 12. posle alineje treće tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se al. četvrta i peta koje glase:

„– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije.”.

Član 2.

U članu 3. tački 2. posle alineje treće tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se al. četvrta i peta koje glase:

„– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut;

– profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani organizator sportske rekreacije.”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print