Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, SADRŽAJU OBRASCA DOZVOLE ZA PROIZVODNJU LEKA I REGISTRU IZDATIH DOZVOLA ZA PROIZVODNJU LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)


Na osnovu člana 98. stav 2, člana 103. stav 7. i člana 104. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (,,Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova (,,Službeni glasnik RS”, br. 18/12 i 91/13), u članu 23. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

,,Lice iz člana 22. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, odnosno odgovorno lice za deo procesa proizvodnje medicinskih gasova u fazi punjenja može da ima visoku stručnu spremu iz oblasti mašinstva ili elektrotehnike i najmanje pet godina radnog iskustva u proizvodnji medicinskih gasova.”

Stavovi 2–6. postaju st. 3–7.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print