Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.05.2018.

Odluka o izmeni Odluke o proglašenju ribarskog područja „Ritovi donjeg Potisja” ("Sl. glasnik RS", br. 40/2018)


U skladu sa članom 3. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Uredbom o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” („Službeni glasnik RS”, br. 121/14 i 25/18) u daljem tekstu: Uredba o proglašenju), Rešenjem o proglašavanju prirodnih ribljih plodišta na ribarskim područjima („Službeni glasnik RS”, br. 76/94 i 79/02), Statuta Ustanove „Rezervati prirode” Zrenjanin („Službeni list grada Zrenjanina”, broj 6/18 – prečišćen tekst),

Upravni odbor Ustanove „Rezervati prirode”, Zrenjanin, na sednici održanoj 10. aprila 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o proglašenju ribarskog područja „Ritovi donjeg Potisja”

Član 1.

U Odluci o proglašenju ribarskog područja „Ritovi donjeg Potisja” („Službeni glasnik RS”, broj 3/15) u članu 4. reči „Javno preduzeće ’Rezervati prirode Zrenjanina’ Zrenjanin” zamenjuju se rečima „Ustanova ’Rezervati prirode’, Zrenjanin”.

Član 2.

Ova odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije” po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra zaštite životne sredine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print