Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.01.2018.

Odluka o izmeni Odluke o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)


Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 11) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US) i tačke 446. Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, broj 103/16),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik

1. U Odluci o stopi i načinu održavanja zaštitnog sloja kapitala za strukturni sistemski rizik („Službeni glasnik RS”, broj 58/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeće značenje:

1) plasmani obuhvataju stanja na sledećim računima propisanim Kontnim okvirom za banke u skladu sa odlukom kojom se propisuje Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru za banke: 011, 012, 020, 021, 022, 024, 027, 028, 061, 062, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 120, 122, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 200, 201, 202, 203, 207, 211, 212, 213, 220, 222, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268, i iskazuju se po bruto principu, odnosno pre umanjivanja za ispravke vrednosti;

2) privreda i stanovništvo uključuju sektore koji se označavaju sledećim šiframa sektorske strukture datim u Prilogu 3 odluke kojom se uređuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz Kontnog okvira (u daljem tekstu: Struktura obaveznih šifara): 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 93, 94 i 96;

3) devizni i devizno indeksirani plasmani jesu devizni plasmani koji se označavaju sledećim šiframa valutne strukture datim u Strukturi obaveznih šifara: 1, 2, 3, 4, 6, 7, I, J, K, L, M, N i O, kao i dinarski plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika koji se označavaju sledećim šiframa ugovorene zaštite od rizika i primenjene kamatne stope datim u Strukturi obaveznih šifara: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, I, J, K, L, M, N i O, kao i E, F, G i H pod uslovom da imaju ugovorenu zaštitu od rizika u stranoj valuti.”.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print