Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 69. stav 9. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 93/12 i 14/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja

Član 1.

U Pravilniku o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja („Službeni glasnik RS”, broj 58/16), u članu 9. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Prilikom podnošenja zahteva za obnovu registracije ne podnosi se potvrda overena od strane odgajivačke organizacije o broju životinja prema rasi i kategoriji za koju se podnosi zahtev, ukoliko je zahtev za obnovu registracije podnet u roku od 30 dana od dana isteka perioda od sedam godina.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print