Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZBORU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 8/12, 94/13 i 93/15),
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja

Član 1.

U Pravilniku o izboru programa od javnog interesa u oblasti razvoja informacionog društva koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 47/13) u članu 2. stav 1. tačka 7) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 8) koja glasi:

„8) podrška stvaranju i radu IKT zajednice (zajednice u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija).”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print