Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)


Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora

Član 1.

U Pravilniku o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora („Službeni glasnik RS”, broj 110/14), u članu 20. stav 1. reči: „perorez sa zaobljenim vrhom dužine do šest centimetara;” brišu se.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print