Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.08.2021.

Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti
("Sl. glasnik RS", br. 78/2021)


Član 1.

U Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 52/11), u članu 17. stav 6. reči: „tri godine” zamenjuju se rečima: „pet godina”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print