Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.07.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)


Na osnovu člana 84. stav 6. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje

Član 1.

U Pravilniku kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje („Službeni glasnik RS”, broj 89/11), u članu 2. stav 2. tačka 10) reči: „(overa pečatom ako prijavu dostavlja pravno lice)” brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

„Informacije iz stava 2. ovog člana dostavljaju se na INS obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika preko portala Komisije za hartije od vrednosti, u skladu sa tehničkim uputstvom Komisije.”

Stav 4. briše se.

Član 2.

U Obrascu INS reči: „(overa pečatom)” brišu se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print