Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.12.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017)


Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10941/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 20.000.000 evra

Nominalna vrednost 100 evra

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2022. godine

Kupon 2,500% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10942/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 20.000.000 evra

Nominalna vrednost 100 evra

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2027. godine

Kupon 4,000% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10943/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 3.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 2.000 dinara

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2027. godine

Kupon 6,250% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10933/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 3.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 2.000 dinara

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2022. godine

Kupon 5,250% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10940/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 3.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 2.000 dinara

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2020. godine

Kupon 4,500% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10933/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 3.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 2.000 dinara

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2022. godine

Kupon 5,250% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10943/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 3.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 2.000 dinara

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2027. godine

Kupon 6,250% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o emisiji štednih obveznica Republike Srbije

1. U Odluci o emisiji štednih obveznica Republike Srbije 05 broj 424-10942/2017 od 9. novembra 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Osnovni elementi štednih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije do 20.000.000 evra

Nominalna vrednost 100 evra

Pristupni period od 20. novembra do 18. decembra 2017. godine

Datum emitovanja 27. decembar 2017. godine

Datum upisa 27. decembar 2017. godine

Datum dospeća 27. decembar 2027. godine

Kupon 4,000% godišnje”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print