Zastava Bosne i Hercegovine

Izmene i dopune propisa

Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji

("Sl. glasnik RS", br. 76/2023)

Objavljeno: 07.09.2023.


Član 1.

U Zakonu o prosvetnoj inspekciji („Službeni glasnik RS”, br. 27/18 i 129/21), u članu 2. stav 1. posle reči: „učeničkog i studentskog standarda” brišu se zapeta i reči: „nauke i istraživanja”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.