Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2017)


Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 68/15),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima

Član 1.

U Pravilniku o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima („Službeni glasnik RS”, broj 90/16), u članu 3. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) naziv, sedište i adresu pravnog lica koje koristi putničko vozilo za koje se izdaje putni nalog;”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 12. februara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print