Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 7. stav 6, člana 22. stav 3, člana 30. stav 5. i člana 34. stav 5. Zakona o vinu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina

Član 1.

U Pravilniku o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina („Službeni glasnik RS”, broj 110/16), Prilog 1 – Enološki postupci, sredstva i drugi zahtevi za proizvodnju aromatizovanih vina, koji je odštampan uz Pravilnik o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina („Službeni glasnik RS”, broj 110/16) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1 – Enološki postupci, sredstva i drugi zahtevi za proizvodnju aromatizovanih vina, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. avgusta 2018. godine.

Prilog 1

ENOLOŠKI POSTUPCI, SREDSTVA I DRUGI ZAHTEVI ZA PROIZVODNjU AROMATIZOVANIH VINA

1. Aromatizovanje

Za aromatizovanje aromatizovanih vina koriste se sledeći proizvodi, odnosno sredstva:

1) prirodne aromatične supstance, odnosno aromatični preparati;

2) arome iz Priloga 3 Deo B tačka 1) ovog pravilnika koje su:

(1) identične vanili,

(2) imaju miris i/ili ukus badema,

(3) imaju miris i/ili ukus breskve,

(4) imaju miris i/ili ukus jaja;

3) aromatično bilje i/ili začini i/ili aromatična hrana.

Dodavanje supstanci iz stava 1. ove tačke konačnom proizvodu daju senzorne karakteristike koje su drugačije od vina.

2. Doslađivanja

Za doslađivanje aromatizovanih vina koriste se sledeći proizvodi:

1) polubeli šećer, beli šećer, ekstrabeli šećer, dekstroza, fruktoza, glukozni sirup, šećerni rastvor, rastvor invertnog šećera i sirup invertnog šećera proizvedeni, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje proizvodnja i kvalitet tih proizvoda;

2) šira, koncentrovana šira i rektifikovana koncentrovana šira;

3) uprženi šećer, koji je dobijen isključivo kontrolisanim zagrevanjem saharoze bez dodavanja baza, mineralnih kiselina ili drugih hemijskih aditiva;

4) med proizveden u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje proizvodnja i kvalitet meda;

5) sirup rogača;

6) bilo koje druge prirodne ugljenohidratne supstance sa sličnim efektom kao proizvodi navedeni u ovoj tački.

3. Dodavanje alkohola

Za pripremu pojedinih aromatizovanih vina koriste se sledeći proizvodi:

1) etil-alkohol poljoprivrednog porekla, uključujući i vinogradarsko poreklo;

2) vinski alkohol ili alkohol od suvog grožđa;

3) vinski destilat ili destilat od suvog grožđa;

4) destilat poljoprivrednog porekla;

5) rakija od vina;

6) rakija od grožđane komine (komovica);

7) rakija od suvog grožđa.

Etil-alkohol koji se koristi za razređivanje ili rastvaranje boja, aroma ili drugih dozvoljenih aditiva koji se koriste u pripremanju aromatizovanih vina treba da bude poljoprivrednog porekla i da se koristi u nužno potrebnoj količini za te svrhe.

Korišćenje etil-alkohola na način iz stava 2. ove tačke ne smatra se kao dodavanje alkohola u cilju proizvodnje aromatizovanih vina.

4. Primena aditiva i boja

U proizvodnji aromatizovanih vina mogu se koristiti prehrambeni aditivi, uključujući i boje čije se definicije i proizvodnja uređuju posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

5. Dodavanje vode

U proizvodnji aromatizovanih vina vrši se dodavanje vode isključivo ukoliko se ona koristi u količini potrebnoj za:

1) pripremu aromatskih koncentrata;

2) rastvaranje boja i zaslađivača;

3) prilagođavanje konačnog sastava proizvoda.

Kvalitet dodate vode treba da bude u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet pijaće vode i njenom upotrebom se ne smeju promeniti svojstva proizvoda.

Voda koja se dodaje u proizvodnji aromatizovanih vina treba da bude destilovana, demineralizovana, pročišćena permeacijom ili omekšana.

6. Dodavanje ugljen-dioksida

U proizvodnji aromatizovanih vina može da se vrši dodavanje ugljen-dioksida.

7. Ostali zahtevi za proizvodnju

Br.

Proizvodni postupak

Svrha

Uslovi primene

Zahtevi

1.

Dokiseljavanje i otkiseljavanje

Povećati ili smanjiti titracionu kiselost i stvarnu kiselost (smanjenje ili povećanje pH) kako bi se postigla posebna organoleptička svojstva i povećala stabilnost.

Elektromembranski postupak.

Tretiranje katjonskim izmenjivačima.

Na dokiseljavanje elektro-membranskim postupkom, otkiseljavanje elektromembranskim postupkom i upotrebu katjonskih izmenjivača shodno se primenjuju zahtevi iz tač. 2.2, 2.3. i 2.4. Priloga 2 Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 26/15, 93/15 i 41/17).

2.

Filtracija i centrifugiranje

Postići:

– prozirnost proizvoda;

– biološku stabilnost uklanjanjem mikroorganizama;

– hemijsku stabilnost.

Protok aromatizovanog vina kroz filtere koji zadržavaju suspendovane čestice, supstance u rastvoru u koloidnom stanju.

Filtracija se može sprovoditi sa ili bez inertnih sredstava za filtriranje, pomoću organskih ili mineralnih membrana, uključujući polupropusne membrane.

3.

Korekcija boje i ukusa

Podesiti boju proizvoda.

Obezbediti posebna organoleptička svojstva proizvoda.

Obrada enološkim ugljem.

Obrada polivinilpolipirolidonom.

Ugalj: najviše 200 g/hl

Polivinilpolipirolidon: najviše 80 g/hl

4.

Povećanje sadržaja alkohola

Povećati alkoholnu jačinu

– Uklanjanje vode:

– supstraktivnim tehnikama obogaćivanja kao što je reverzibilna osmoza;

– kriokoncentracijom zamrzavanjem i uklanjanjem nastalog leda;

– refermentacija dodavanjem fermentabilnih šećera koji se nalaze među onima navedenima u tački 2. ovog priloga i naknadnim vrenjem selekcionisanim kvascima.

5.

Smanjenje sadržaja alkohola

Smanjiti alkoholnu jačinu

Izdvajanje etanola primenom fizičkih separacionih tehnika.

Obrađeno aromatizovano vino ne sme imati senzorne nedostatke i mora biti pogodno za direktnu ljudsku potrošnju.

Smanjenje sadržaja alkohola u aromatizovanom vinu ne može se obaviti ako se tokom pripreme aromatizovanog vina primenio jedan od sledećih postupaka:

– dodavanje alkohola;

– koncentrovanje;

– refermentacija.

6.

Stabilizacija tartarata

Postići stabilnost vina na tartarate, odnosno na kalijum hidrogen tartarat i kalcijum tartarat kao i ostale kalcijumove soli.

Obrada elektrodijalizom.

Obrada katjonskim izmenjivačem tokom koje bazno vino teče kroz kolonu ispunjenu polimernom smolom koja deluje kao nerastvorljivi polielektrolit i čiji se katjoni mogu razmenjivati s katjonima iz okruženja.

Hlađenje držanjem proizvoda na sniženoj temperaturi.

Na obradu elektrodijalizom i upotrebu katjonskih izmenjivača shodno se primenjuju zahtevi iz tač. 6. i 10. Priloga 2 Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 26/15, 93/15 i 41/17).

7.

Mešanje

Podesiti završni senzorni profil aromatizovanog vina.

Mešanje različitih proizvoda iz sektora vina, navedenih u članu 3. tačka 1) Pravilnika o zahtevima za proizvodnju i promet aromatizovanih vina („Službeni glasnik RS”, broj 110/16).

8.

Konzerviranje/očuvanje zagrevanjem

Očuvati proizvod obezbeđivanjem mikrobiološke stabilnosti.

Toplotna obrada, uključujući pasterizaciju. Zagrevanje na temperaturu potrebnu za uklanjanje kvasaca i bakterija.

9.

Bistrenje

Ukloniti nerastvorljive komponente.

Upotreba sledećih pomoćnih supstanci u preradi:

– jestivi želatin;

– biljni proteini iz pšenice i graška;

– želatin od ribljeg mehura;

– kazein i kalijum kazeinati;

– albumin iz jaja;

– betonit;

– silicijum dioksid u obliku gela ili koloidnog rastvora.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print