Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2017)


Na osnovu člana 11. stav 3. člana 14. stav 5. i člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta

Član 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS”, broj 73/10), u članu 2. stav 3. menja se i glasi:

„Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je u dva reda tekst: REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA”.

Član 2.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, u skladu sa zakonom, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i simbolom upaljene cigarete dimenzije 105 mm x 14 mm unutar kruga.

Na gornjem polu znaka iznad kruga ispisan je tekst: „DOZVOLJENO PUŠENjE”.

Na donjem polu znaka (ispod kruga ispisan je u dva reda tekst: „REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ZDRAVLJA”.

Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličnim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u Republici Srbiji.

Unutrašnjost kruga i površina van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15 mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su bele boje.”

Grafički prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).”

Član 3.

Grafički prikaz znaka zabrane pušenja (Prilog 1) i grafički prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno (Prilog 2), koji su odštampani uz Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS”, broj 73/10), zamenjuju se novim grafičkim prikazom znaka zabrane pušenja (Prilog 1) i grafičkim prikazom znaka da je pušenje dozvoljeno (Prilog 2), koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print