Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2022.

Zakon o izmeni Zakona o oružju i municiji
("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)


Član 1.

U Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik RSˮ, br. 20/15, 10/19 i 20/20) u članu 50. stav 1. reči: „do 5. marta 2022. godine” zamenjuju se rečima: „do 5. marta 2024. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print