Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.06.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela ("Sl. glasnik RS", br. 46/2018)


Na osnovu člana 60. stav 2. i člana 63. stav 4. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RSˮ, br. 91/05, 30/10 i 93/12),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela („Službeni glasnik PC”, broj 36/18), u članu 3. stav 1. reč: „ovlašćene” briše se.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print