Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Savetovanje

Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju


Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa brojnim novinama koje su u postupak izvršenja i obezbeđenja donele najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na samom savetovanju ove bitne i sistemske novine u izvršnom i postupku obezbeđenja biće posebno objašnjene.

Beograd - 21. oktobar 2019. godine


Saznajte više...

Edukacija

Višednevna stručna edukacija za primenu propisa u praksi iz oblasti radnih odnosa i zarada


Polaznici će, takođe, steći znanja i iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih, te će biti u prilici da kombinacijom stečenih znanja optimizuju troškove koji mogu nastati za poslodavca.


Beograd - 24.10.2019. | 25.10.2019. | 31.10.2019. | 01.11.2019. | 02.11.2019.


Saznajte više...

Savetovanje

Novi zakoni o računovodstvu i o reviziji uključujući nove MSFI i najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost


Narodna skupština usvojila je novi Zakon o računovodstvu, kao i novi Zakon o reviziji. Takođe, usvojene su i izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost. Navedeni propisi donose mnogo važnih novina koje se tiču velikog broja privrednih subjekata, pa je to osnovni razlog zašto kompanija Paragraf organizuje ovo savetovanje. Pored toga, uskoro se očekuje objavljivanje prevoda novih MSFI u vezi sa vrednovanjem prihoda, finansijskih instrumenata, lizinga i dr.Novi Sad - 28. oktobar 2019. godine

Beograd - 29. oktobar 2019. godine

Niš - 30. oktobar 2019. godine

Saznajte više...

Radionica

Primena Zakona o otvorenim investicionim fondovimasa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima


Usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima će omogućiti razvoj malih i srednjih privrednih subjekata pružanjem mogućnosti alternativnog vida finansiranja, odnosno posredstvom fondova preduzetničkog kapitala i fondova privatnog kapitala. Učesnici radionice će saznati sve o načinima i prednostima alternativnog finasiranja, kao i stepenu zaštite ulaganja, uz mogućnost aktivnog učešća i postavljanje pitanja panelistima.


Beograd - 18. novembar 2019. godine


Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.Beograd - 22. oktobar 2019. godine - Kapaciteti su popunjeni!

Razmatramo uvođenje novih termina, ukoliko ste zainteresovani,
molimo Vas da pošaljite e-mail na savetovanja@paragraf.rs

Saznajte više...

Novi Sad
Beograd
Beograd

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.