Zastava Bosne i Hercegovine


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari, obuke i vebinariVišednevno savetovanje

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru


Datum i mesto održavanja savetovanja:

14 - 17. maj 2023. godine

Hotel Palisad, Zlatibor


Saznajte više...

VEBINAR

Ograničenje zapošljavanja, preuzimanje zaposlenih, rad van radnog odnosa i ostvarivanje prava iz radnog odnosa kod korisnika javnih sredstava


Datum i vreme održavanja vebinara:

3. april (ponedeljak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...


VEBINAR

Obaveza predaje prepisa Arhivske knjige


Datum i vreme održavanja vebinara:

19. april (sreda) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...

VEBINAR

Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak protiv zaposlenih u javnom sektoru


Datum i vreme održavanja vebinara:

20. april (četvrtak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...

VEBINAR

Prava i obaveze po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, sa osvrtom na iskustva iz prakse


Datum i vreme održavanja vebinara:

21. april (petak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...

Podcast: Kafa sa Paragrafom

Ekskluzivna emisija za pretplatnike na štampane časopise kompanije Paragraf


11. april: Budžetska kafa sa Paragrafom

19. april: Poreska kafa sa Paragrafom

25. april: Pravna kafa sa Paragrafom


Saznajte više...

SNIMAK OBUKE | Besplatno za pretplatnike

BESPLATNI SNIMAK ZA PRIJAVLJENE PRETPLATNIKE PARAGRAFA Obuke za sticanje zvanja REVIZOR potrebnog za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR kao zakonski osnov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
Sve računovođe i ostala lica, koja nemaju ranije stečen i priznat sertifikat ili licencu, a žele da i dalje pružaju računovodstvene usluge, mogu polagati ispit za sticanje zvanja Revizor i tako ispuniti zakonom propisane uslove i upisati se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.


Saznajte više...Beograd
Beograd
Beograd