Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Radionica

Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave


Učesnici na radionici pod nazivom Izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti - novine u postupcima pred nadležnim organima uprave će imati priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti.


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

VEBINAR Radionica

Praktična primena pravila o transfernim cenama


Vebinar je posvećen pravilima o transfernim cenama, koje nastaju u transakcijama između povezanih lica i obavezama koje obveznici imaju po tom osnovu prilikom sastavljanja poreskog bilansa


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za vebinar/radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više...

Radionica za NARUČIOCE

Sprovođenje postupaka po novom Zakonu o javnim nabavkama


1.7.2020. - Početak pune primene zakona

Jednodnevna radionica - obuka za sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019.


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Vebinar

Test samostalnosti preduzetnika


Osvrt na Uputstvo Poreske uprave za primenu člana 85. stav 1. tačka 17)
Zakona o porezu na dohodak građana u poreskoj kontroli (test samostalnosti)


VEBINAR JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za vebinar i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Radionica za PONUĐAČE

Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama


1.7.2020. - Početak pune primene zakona

Jednodnevna radionica - obuka za subjekte koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019"


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Radionica

Rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje udela – pravni i poreski aspektSTRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Radionica

Aktuelnosti iz oblasti PDV i drugih poreskih propisa


Radionica je, pre svega, posvećena temama iz oblasti PDV. Naime centralna tema ove radionice je PDV tretman prometa dobara i usluga koji strano lice vrši u Republici Srbiji i obaveze koje domaća lica, kao primaoci tih dobara i usluga, imaju u skladu sa poreskim propisima (interni obračun PDV i porez po odbitku).


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za radionicu i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više

Edukacija

Višednevna stručna edukacija za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada


Učesnici će kroz stručnu edukaciju imati priliku da usavrše i unaprede svoja znanja za obavljanje potrebnih radnji kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada i isprate novine i aktuelnosti u vezi sa ovim propisima.


STRUČNI SKUP JE ODLOŽEN!
Svi zainteresovani se i dalje mogu prijaviti za višednevnu stručnu edukaciju i biće blagovremeno obavešteni o novom terminu

Saznajte više


Beograd
Beograd
Novi Sad

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.