Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


#ParagrafPalic

Novine i primena opštih i finansijskih
propisa u javnom i u privatnom sektoru


Tradicionalno višednevno savetovanje na Paliću za pravnike i ekonomiste


Palić - 22. septembar - 25. septembar 2019. godine


Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.Novi Sad - 08. oktobar 2019. godine - NOVI TERMIN!
Beograd - 22. oktobar 2019. godine - NOVI TERMIN!

Saznajte više...

Savetovanje

Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju


Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa brojnim novinama koje su u postupak izvršenja i obezbeđenja donele najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na samom savetovanju ove bitne i sistemske novine u izvršnom i postupku obezbeđenja biće posebno objašnjene.

Niš - 10. oktobar 2019. godine
Novi Sad - 15. oktobar 2019. godine
Beograd - 21. oktobar 2019. godine


Saznajte više...

Radionica

Upravljanje imovinom
i uticaj na finansijske izveštaje


Učesnici radionice će steći saznanja o tome koju imovinu javna preduzeća mogu evidentirati u svojim poslovnim knjigama, a koju treba da vode vanbilansno, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i odlukama o komunalnim delatnostima koje donose skupštine osnivača - jedinice lokalne samouprave.

Beograd - 11. oktobar 2019. godine
Novi Sad - 18. oktobar 2019. godine

Saznajte više...

Edukacija

Višednevna stručna edukacija za primenu propisa u praksi iz oblasti radnih odnosa i zarada


Polaznici će, takođe, steći znanja i iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih, te će biti u prilici da kombinacijom stečenih znanja optimizuju troškove koji mogu nastati za poslodavca.


Beograd - 24.10.2019. | 25.10.2019. | 31.10.2019. | 01.11.2019. | 02.11.2019.


Saznajte više...

Beograd
Beograd
Novi Sad

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.