Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


#ParagrafPalic

Novine i primena opštih i finansijskih
propisa u javnom i u privatnom sektoru


Tradicionalno višednevno savetovanje na Paliću za pravnike i ekonomiste


Palić - 22. septembar - 25. septembar 2019. godine


Saznajte više...

Savetovanje

Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama


Učesnici na savetovanju dobiće informacije koje utiču na poslovanje privrednih subjekata u oblasti trgovine a koje proističu iz zakona. Pre svega, saznaće koje su nove obaveze uvedene novim propisima, a koje obaveze su prestale da postoje. Na samom savetovanju predviđen je period za postavljanje pitanja, a odgovori će biti usmeno prezentovani ili će biti dostavljeni na e-mail adresu.


Niš - 09. septembar 2019. godine
Novi Sad - 10. septembar 2019. godine
Beograd - 12. septembar 2019. godine


Saznajte više...

Radionica

Novine u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom i podzakonskim propisima


Na ovoj jednodnevnoj radionici učesnici će se upoznati sa novinama u sprovođenju postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa novim Carinskim zakonom, novom Uredbom o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku i drugim podzakonskim propisima.

Novi Carinski zakon i podzakonski propisi su počeli da se primenjuju od 17. juna 2019. godine.Beograd - 16. septembar 2019. godine


Saznajte više...

Savetovanje

Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju


Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa brojnim novinama koje su u postupak izvršenja i obezbeđenja donele najnovije izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Na samom savetovanju ove bitne i sistemske novine u izvršnom i postupku obezbeđenja biće posebno objašnjene.

Niš - 10. oktobar 2019. godine
Novi Sad - 15. oktobar 2019. godine
Beograd - 21. oktobar 2019. godine


Saznajte više...

Obuka

Višednevna intenzivna obuka za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa


Polaznici obuke imaće priliku da steknu nova znanja i obuče se za obavljanje potrebnih radnji kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.


Beograd - 24.10.2019. | 25.10.2019. | 31.10.2019. | 01.11.2019. | 02.11.2019.


Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.


Razmatramo uvođenje novog termina, ukoliko ste zainteresovani,
molimo Vas da pošaljite e-mail na savetovanja@paragraf.rs

Saznajte više...

Palić
Novi Sad
Beograd

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.