Zastava Bosne i Hercegovine


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari, obuke i vebinari
SEMINAR / VEBINAR

Puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju sa praktičnim primerima rada na sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika


Datum i vreme održavanja seminara/vebinara:

9. februar (četvrtak) 2023. godine

Početak seminara/vebinara od 10h


Saznajte više...

VEBINAR

Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige


Datum i vreme održavanja vebinara:

22. februar (sreda) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...

VEBINAR

Najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV i druge PDV aktuelnosti


Datumi i vreme održavanja vebinara:

28. februar (utorak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Saznajte više...

SNIMAK OBUKE | Besplatno za pretplatnike

BESPLATNI SNIMAK ZA PRIJAVLJENE PRETPLATNIKE PARAGRAFA Obuke za sticanje zvanja REVIZOR potrebnog za ispunjenje uslova iz člana 18. ZOR kao zakonski osnov za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
Sve računovođe i ostala lica, koja nemaju ranije stečen i priznat sertifikat ili licencu, a žele da i dalje pružaju računovodstvene usluge, mogu polagati ispit za sticanje zvanja Revizor i tako ispuniti zakonom propisane uslove i upisati se u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.


Saznajte više...
Beograd
Beograd
Beograd