Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Savetovanje

Aktuelnosti u poslovanju ustanova
obrazovanja i vaspitanja


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređuje specifičnosti radnih odnosa u školama i predškolskim ustanovama, kao i prava, obaveze i odgovornosti roditelja i učenika.


Niš - 13. novembar 2019.


Beograd - 19. novembar 2019.


Novi Sad - 20. novembar 2019.


Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.Novi Sad - 14. novembar 2019. godine
Beograd - 22. novembar 2019. godine

Saznajte više...

Radionica

Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti


Učesnici na radionici će imati priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje je su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti.

Na samoj radionici će svaka izmena u ovim upravnim postupcima biti posebno objašnjena.


Beograd - 15. novembar 2019.

Saznajte više...

Radionica

Primena Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima


Usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima će omogućiti razvoj malih i srednjih privrednih subjekata pružanjem mogućnosti alternativnog vida finansiranja, odnosno posredstvom fondova preduzetničkog kapitala i fondova privatnog kapitala. Učesnici radionice će saznati sve o načinima i prednostima alternativnog finasiranja, kao i stepenu zaštite ulaganja, uz mogućnost aktivnog učešća i postavljanje pitanja panelistima.


Beograd - 18. novembar 2019. godine


Saznajte više...

Savetovanje

Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2019. godinu


• Novine i aktuelnosti u javnom sektoru • Obračun plata i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru • Novi Zakon o javnim nabavkama •

Užice
26.11.
Vrnjačka Banja
27.11.
Čačak
28.11.
Kragujevac
29.11.
Požarevac
02.12.
Niš
03.12.
Zaječar
04.12.
Zrenjanin
05.12.
Sremska Mitrovica
06.12.
Subotica
09.12.
Beograd
10.12.
Novi Sad
11.12.

Saznajte više...

Savetovanje

Novine u poreskim i računovodstvenim propisima i poresko – računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine


Na savetovanju će, pre svega, biti reči o najnovijim izmenama i dopunama poreskih zakona, kao i o novim zakonima o računovodstvu i o reviziji. Pored toga, na savetovanju će biti reči o poresko-računovodstvenim pitanjima koja su aktuelna na kraju svake poslovne godine (PDV tretman manjka i rashoda dobara, izdaci za reklamu i reprezentaciju, popis imovine i obaveza itd.)

Užice
26.11.
Vrnjačka Banja
27.11.
Čačak
28.11.
Kragujevac
29.11.
Požarevac
02.12.
Niš
03.12.
Zaječar
04.12.
Zrenjanin
05.12.
Sremska Mitrovica
06.12.
Subotica
09.12.
Beograd
10.12.
Novi Sad
11.12.

Saznajte više...

Niš
Beograd
Beograd

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.