Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Radionica

Najnovije izmene finansijskih zakona u primeni od 1. januara 2020. godine, Zakona o porezu na dohodak građana (između ostalih novina - test samostalnosti), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, novine kod obračuna poreske amortizacije, novine i aktuelnosti kod PDV


Radionica će biti posvećena najbitnijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, pravilima za utvrđivanje poreske amortizacije koja se prvi put primenjuju prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu, kao i PDV aktuelnostima.Beograd - 26. decembar 2019. godine
Novi Sad - 27. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.Novi Sad - 13. decembar 2019. godine
Beograd - 23. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Besplatno savetovanje

Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i novi Zakon o javnim nabavkama


Kroz praktična predavanja učesnicima će biti date smernice za uspešno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu, i prikazan tok postupka javne nabavke prema novim pravilima, odnosno sa novinama koje donosi novi ZJN.Beograd - 24. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Beograd
Beograd
Novi Sad

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.