Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Radionica

Najnovije izmene finansijskih zakona u primeni od 1. januara 2020. godine, Zakona o porezu na dohodak građana (između ostalih novina - test samostalnosti), Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, novine kod obračuna poreske amortizacije, novine i aktuelnosti kod PDV


Radionica će biti posvećena najbitnijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, pravilima za utvrđivanje poreske amortizacije koja se prvi put primenjuju prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu, kao i PDV aktuelnostima.



Beograd - 26. decembar 2019. godine
Novi Sad - 27. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.



Novi Sad - 13. decembar 2019. godine
Beograd - 23. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Savetovanje

Carinska tarifa za 2020. godinu i novine u primeni carinskih propisa


Aktuelnosti u vezi sa novom nomenklaturom Carinske tarife za 2020. godinu, koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2020. godinu i novine u vezi sa primenom ostalih carinskih dažbina (sezonske carine i posebne dažbine) i carinske olakšice/oslobođenja na uvoz određene robe (sirovine, repromaterijali, komponente i obrađeni duvan) u 2020. godini.


Beograd - 12. decembar 2019. godine


Saznajte više...

Besplatno savetovanje

Planiranje javnih nabavki za 2020. godinu i novi Zakon o javnim nabavkama


Kroz praktična predavanja učesnicima će biti date smernice za uspešno planiranje javnih nabavki za 2020. godinu, i prikazan tok postupka javne nabavke prema novim pravilima, odnosno sa novinama koje donosi novi ZJN.



Beograd - 24. decembar 2019. godine

Saznajte više...

Besplatno savetovanje

PRIVATNI SEKTOR: Novine u poreskim i računovodstvenim propisima i poresko – računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine


Na savetovanju će, pre svega, biti reči o najnovijim izmenama i dopunama poreskih zakona, kao i o novim zakonima o računovodstvu i o reviziji. Pored toga, na savetovanju će biti reči o poresko-računovodstvenim pitanjima koja su aktuelna na kraju svake poslovne godine (PDV tretman manjka i rashoda dobara, izdaci za reklamu i reprezentaciju, popis imovine i obaveza itd.)

Sremska Mitrovica
06.12.
 
Subotica
09.12.
 
Beograd
10.12.
 
Novi Sad
11.12.
 

Saznajte više...

Besplatno savetovanje

JAVNI SEKTOR: Novi propisi u javnom sektoru i popis imovine i obaveza za 2019. godinu


• Novine i aktuelnosti u javnom sektoru • Obračun plata i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru • Novi Zakon o javnim nabavkama •

Sremska Mitrovica
06.12.
Kapaciteti su popunjeni!
Subotica
09.12.
 
Beograd
10.12.
 
Novi Sad
11.12.
 

Saznajte više...

Beograd
Beograd
Novi Sad

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.