Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.

Savetovanja, seminari i obuke


Radionica

Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti


Učesnici na radionici pod nazivom Novine u postupcima pred organima uprave zaduženim za izdavanje građevinske dozvole, ozakonjenje i upis u katastar nepokretnosti će imati priliku da se upoznaju sa novinama u postupcima planiranja i izgradnje i postupcima ozakonjenja kao i novinama koje su donele izmene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti.


Beograd
17.03.2020.
 

Saznajte više

Radionica

Praktična primena pravila o transfernim cenama


Radionica je posvećena pravilima o transfernim cenama, koje nastaju u transakcijama između povezanih lica i obavezama koje obveznici imaju po tom osnovu prilikom sastavljanja poreskog bilansa


Beograd
19.03.2020.
 

Saznajte više

Radionica

Prava i obaveze po Novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine.

Ovaj propis donosi niz obaveza za rukovaoce i obrađivače podataka, naročito za velika pravna lica koja posluju sa velikim brojem korisnika, uvodi nova prava fizičkih lica, ali i propisuje oštre kazne za nepoštovanje odredbi Zakona. Iz navedenih razloga, rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti moraju u kratkom roku uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.


Beograd
23.03.2020.

Novi termin

Saznajte više...

Radionica za NARUČIOCE

Sprovođenje postupaka po novom Zakonu o javnim nabavkama


1.7.2020. - Početak pune primene zakona

Jednodnevna radionica - obuka za sprovođenje postupaka javnih nabavki u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019.


Beograd
24.03.2020.
 

Novi Sad
26.03.2020.
 

Saznajte više

Radionica za PONUĐAČE

Postupci javnih nabavki po novom Zakonu o javnim nabavkama


1.7.2020. - Početak pune primene zakona

Jednodnevna radionica - obuka za subjekte koji kao ponuđači učestvuju u postupcima javnih nabavki, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019"


Novi Sad
31.03.2020.
 

Beograd
03.04.2020.
 

Saznajte više

Višednevno savetovanje

Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru


Višednevno savetovanje na Zlatiboru za pravnike i ekonomiste


Zlatibor
24 - 27. maj 2020. godine
 

Saznajte više


Beograd
Beograd
Novi Sad

Prijava na mailing listu

Prijavite se na mailing listu kako biste primali obaveštenja o aktuelnim savetovanjima i novitetima kompanije Paragraf.