Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.12.2017.

REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU LISTE OZNAČENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017)


Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17, 39/17, 44/17, 49/17, 53/17, 61/17, 69/17, 71/17, 76/17, 78/17, 80/17, 91/17, 94/17 i 99/17), u listi označenih lica utvrđuje se izmena, koja je sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđena izmena liste iz stava 1. ove tačke objavljuje se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Dana 20. novembra 2017. godine, Komitet Saveta bezbednosti, uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listu sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2368 (2017), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

B. Entiteti povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDe. 096 Ime: LAŠKAR I DžANGVI (LDž)

Alijas: neprimenjivo Ranije poznat kao: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 3. februara 2003. (lista izmenjena i dopunjena 13. decembra 2011. i 20. novembra 2017) Druge informacije: Sa sedištem uglavnom u regionu pakistanskog Pendžaba i grada Karačija. Aktivan u Pakistanu iako je zabranjen 2010. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) 2161 (2014) završena 21. juna 20102010 23. decembar 2016.

On 20 November 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2368 (2017) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

B. Entity associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDe.096 Name: LASHKAR I JHANGVI (LJ)

A.k.a.: naF.k.a.: naAddress: na Listed on: 3 Feb. 2003 (amended on 13 Dec. 2011, 20 Nov. 2017) Other information: Based primarily in Pakistan’s Punjab region and in the city of Karachi. Active in Pakistan although banned as at 2010. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008)2161 (2014) was concluded on 21 Jun. 20102010 23 Dec. 2016.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print