Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 120. stav 12. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz saglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci

Član 1.

U Pravilniku o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci („Službeni glasnik RS”, broj 39/17), u članu 2. stav 3. reči: „radnih mašina i” brišu se.

Član 2.

Prilog 1. – Potrebna tehničko-tehnološka opremljenost, koji je odštampan uz Pravilnik o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci („Službeni glasnik RS”, broj 39/17) i čini njegov sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 1. – Potrebna tehničko-tehnološka opremljenost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1.

Potrebna tehničko-tehnološka opremljenost

Podsliv, deo podsliva, vodotok

Bager

Utovarivač

Kamion

broj

minimalne snage

(kW)

broj

minimalne snage

(kW)

broj

minimalne nosivosti

(t)

Kolubara

1

801

10

Drina, nizvodno od HE Zvornik

2

80

1

80

2

10

Drina, uzvodno od HE Zvornik

1

801

10

Mlava Pek

1

801

10

Timok

1

801

10

Velika Morava

3

80

2

80

3

10

Zapadna Morava

2

80

1

80

2

10

Južna Morava – vodotok

2

80

1

80

2

10

Južna Morava – pritoke

1

801

10

Ibar i Lepenac

1

801

10

Beli Drim

1

801

10❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print