Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.03.2018.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Stara Pazova („Službeni glasnik RS”, br. 76/17 i 102/17), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika:

Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
– za zamenika predsednika:

Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
– za članove:

1) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
2) Mirjana Trifunović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
3) Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija;
4) Dragana Ratković, šef odseka u Upravi za javni dug, Ministarstvo finansija;
5) Gorjana Joksović, viši savetnik u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
6) Lazar Lekić, savetnik u Kabinetu potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
7) Miroljub Jevtić, vršilac dužnosti generalnog direktora „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
8) Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
9) Slobodanka Katanić, direktor Centra za upravljanje projektom brza pruga Beograd – Subotica – državna granica, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
10) Slavoljub Simić, direktor Sektora za građevinske poslove, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.;
11) Nedjeljka Stefanović, menadžer za finansijsko-računovodstvene poslove i plan, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d.”

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print