Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU, ROKU ZA DOSTAVLJANJE I POSTUPANJU U SLUČAJU NEDOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 35/2017)


Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 1/14), u članu 8. reči: „do 15. februara”, zamenjuju se rečima: „do 31. marta”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print