Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.04.2019.

Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019)


Član 1.

U Zakonu o upravljanju aerodromima („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), u članu 17. stav 2. reč: „Beograd.” briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print