Zastava Bosne i Hercegovine

POLITIKA PRUŽANJA USLUGA


Kompanija Paragraf bavi se pružanjem usluga elektronskog praćenja propisa, elektronskog organizovanja poslovnog procesa i poslovne dokumentacije, organizacijom stručnih skupova i radionica i izdavaštvom u štampanom i elektronskom obliku.

U skladu sa specifičnostima svakog od ovih segmenata ustanovili smo jasne procedure, obezbedili adekvatnu logistiku i obučili zaposlene kako bi se maksimalno kvalitetno odgovorilo svim zahtevima klijenata i to pre svega u vezi sa:

 • dostupnošću informacija o onome što radimo i nudimo,
 • efikasnošću kojom dajemo povratne informacije,
 • brzinom i preciznošću kojom obavljamo poslovnu korespondenciju,
 • brzinom i sigurnošću isporuke štampanih izdanja,
 • bezbednošću podataka,
 • tehničkim uslovima bitnim za nesmetano pružanje usluga u elektronskoj formi.

Principi na kojima zasnivamo svoj rad su:

 • Stalno usavršavanje kroz anticipiranje potreba naših korisnika u skladu sa savremenim dostignućima i inovacijama u struci,
 • Prilagodljivost i fleksibilnost sistema rada tako da se na najbolji način odgovori zahtevima klijenata i uslovima poslovanja, naročito u iznenadnim promenama okolnosti,
 • Blagovremeno i efikasno reagovanje na sve opravdane zahteve klijenata,
 • Uvažavanje sugestija klijenata u cilju maksimizacije korisničkog zadovoljstva,
 • Osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih, posebno onih u neposrednom kontaktu sa korisnicima,
 • Društvena odgovornost i etičko poslovanje,
 • Posvećenost zaštiti životne sredine, održivom razvoju, smanjenju zagađenja i optimalnom korišćenju prirodnih resursa, sa posebnim naglaskom na digitalizaciju poslovanja.

Sve to činimo u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, standardima i dobrim poslovnim praksama, ne gubeći iz vida humanu stranu posla.

Nadzor nad sprovođenjem politike pružanja usluga se kontinuirano vrši od strane Uprave Društva, uz konsultacije sa svima onima koji mogu pomoći da se one unaprede i poboljšaju.


U Beogradu
12.05.2021.

Generalni direktor
Bratislav Milovanović