Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.12.2021.

Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
("Sl. glasnik RS", br. 123/2021)


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 113/17, 95/18, 86/19 i 157/20), naslov iznad člana 32. menja se i glasi:

„Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2025. godinu”.

U članu 32. reči: „2022. godinu” zamenjuju se rečima: „2025. godinu”.

Član 2.

U članu 38. reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2026. godine”, a reči: „2021. i 2022. godini” zamenjuju se rečima: „2024. i 2025. godini”.

Član 3.

U članu 42. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2025. godine”, a reči: „2023. godine” zamenjuju se rečima: „2026. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print