Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.01.2018.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o upravi u Državnom pravobranilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018)


Na osnovu člana 32. stav 2. Zakona o državnom pravobranilaštvu,

Državni pravobranilac, uz saglasnost ministra pravde, donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o upravi u Državnom pravobranilaštvu

Član 1.

U Pravilniku o upravi u Državnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik PC”, broj 71/16) posle člana 78. dodaje se naziv člana i član 78a koji glasi:

„Rokovi čuvanja arhiviranih predmeta”

Rokovi čuvanja arhiviranih predmeta iznose:

1) za spise u kojima je u sudskom postupku raspravljano o stvarno-pravnim zahtevima na nepokretnostima – trideset godina;

2) za spise u stečajnom postupku – trideset godina;

3) za spise koji se odnose na dug – deset godina;

4) za spise koji se odnose na upravni postupak i upravni spor – deset godina;

5) za spise državnopravobranilačke uprave – deset godina;

6) za spise koji se odnose na naknadu štete – pet godina;

7) za spise koji se odnose na platne naloge – pet godina;

8) za spise koji se odnose na izvršni postupak – pet godina;

9) za spise za predmete u kojima je postignut sporazum o spornom odnosu (mirno rešenje spora) – do isteka roka koji bi iznosio da je odluka doneta u sudskom odnosno upravnom postupku;

10) za sve ostale spise – deset godina;

Rokovi iz stava 1. ovog člana računaju se od dana pravnosnažnog okončanja postupka.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na elektronske zapise koji su deo spisa, a koji se čuvaju na način određen posebnim propisima.

Stupanje na snagu ovog pravilnika

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu po dobijenoj saglasnosti ministra pravde, osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print