Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte tehničku podršku na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1.10-15.10.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-30.09.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-31.10.2019.
Paragraf intervju
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 21.10.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi
Pravnik u pravosuđu
Pravo u privredi

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI: Transparentnost Srbija ukazuje da Nacrt zakona ima brojne nedostatke


Transparentnost Srbija (deo mreže Transparency International) smatra korisnim što se Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti... Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA : Rasprava će trajati do 29. oktobra 2019. godine


U postupku pripreme Zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o javnim preduzećima... Dalje

MEĐUNARODNI MONETARNI FOND: Srbija kasni u reformi sistema plata, a potrebne su i dodatne aktivnosti u cilju jačanja rukovođenja i korporativnog upravljanja državnim preduzećima


Ekonomski rezultati Srbije su veoma dobri, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou i očekuje se da rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) ove godine iznosi 3,5 odsto, ali se kasni... Dalje

NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - Tekst propisa


U Zakonu o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), u članu 49. tačka 4) posle reči: "način" dodaju se zapeta i reči: "a naročito, ako:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Tekst propisa


U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 113/17 i 95/18), u članu 22a posle stava 5. dodaje... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA - Tekst propisa


U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr. zakon... Dalje

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI - Tekst propisa


U Zakonu o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09 i 95/18 – dr. zakon), posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:... Dalje

PODSEĆAMO: Rokovi u oktobru 2019. godine


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju... Dalje


Arhiva dnevnih vesti