Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i tehničku podršku našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.01.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.12.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.12.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 17.01.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

RAZMATRA SE STATUS NAMEŠTENIKA, RAD NA ODREĐENO VREME, KAO I OSTALA PITANJA KOJA SE TIČU ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU


11.01.2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde, na kome je razmatran status nameštenika, rad na određeno vreme, kao i ostala pitanja koja se tiču zaposlenih u pravosuđu... Dalje

U NAREDNIH MESEC DANA OČEKUJE SE IZMENA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA: Oprečni stavovi o pooštravanju kaznene politike


Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je, povodom najavljenog pooštravanja kaznene politike za najteža krivična dela, da će Srbija biti jedna od zemalja sa najoštrijim sankcijama za ta krivična dela... Dalje

OMOGUĆENA ELEKTRONSKA PRIJAVA SEZONSKIH RADNIKA


Narodna skupština Republike Srbije je dana 28.06.2018. godine, usvojila Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018 -dalje: Zakon) koji se odnosi na poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Zakon je objavljen u "Sl. glasniku... Dalje

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Predviđen je sistem "prikrivene kupovine" u koju će najpre ići inspektori tržišne, turističke i saobraćajne inspekcije


U 2019. godini odzvonilo je nesavesnim privrednicima. Iako se, prema istraživanjima, obim sive ekonomije u Srbiji smanjio tokom prethodne godine, ona i dalje čini, upozoravaju... Dalje

NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Javna rasprava o Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju sprovedena je u periodu od 02. do 23. novembra 2018. godine. Nakon sprovedene javne rasprave razmotreni su svi pristigli predlozi, primedbe i sugestije i sagledana je mogućnost njihovog integrisanja... Dalje

NEREALNO SMANJENJE PORESKOG OPTEREĆENJA ZARADA NA 46 ODSTO


Opšte mesto i odavno poznata priča da su poslodavci u Srbiji nezadovoljni zbog visokog poreskog opterećenja od donedavno 63 odsto, aktuelizovana je ponovo ovih dana zbog izjave predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža da je predlog privrednika da se u narednih pet godina ono... Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Za 2.259 sveštenika i verskih službenika država uplaćuje doprinose na minimalnu zaradu


Država je prošle godine za 2.259 sveštenika i verskih službenika u Srbiji uplatila skoro 222 miliona dinara na ime doprinosa za njihovo zdravstveno i penzijsko osiguranje... Dalje

OBAVLJENO SKORO 400.000 TRANSAKCIJA INSTANT PLAĆANJA ZA MESEC DANA


U Srbiji je u decembru 2018. godine obavljeno ukupno 374.569 transakcija u sistemu instant plaćanja Narodne banke Srbije... Dalje

USKORO PROŠIRENJE LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: U pripremi je i novi Pravilnik za lečenje u inostranstvu


Na novoj listi lekova koju je formirao Republički fond za zdravstveno osiguranje naći će se 61 novi lek, kaže direktorka Fonda Sanja Radojević Škodrić... Dalje

PODSEĆAMO: Zakonski rokovi koji ističu u januaru 2019. godine


Zakonski rokovi koji ističu u januaru 2019. godine.. Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI - Tekst propisa


U Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RSˮ, broj 20/15) u članu 50. stav 1. reči: "u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakonaˮ zamenjuju se rečima: "do 5. marta 2020. godine"... Dalje


Arhiva dnevnih vesti