Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 30.11.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: SEF ažuriranje 3.4.9 dostupno na produkcionom okruženju sistema


U nastavku možete preuzeti dokument koji opisuje sve funkcionalnosti i promene koje su deo ažuriranja Sistema elektronskih faktura 3.4.9. Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 1. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”. Dalje

CARINSKA TARIFA ZA 2024. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 5. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”. Dalje

U SUSRET NOVIM OBAVEZAMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA OD 1. JANUARA 2024. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 6. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. decembra 2023. godine, vebinar na temu “U susret novim obavezama elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine”. Dalje

IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 11. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF”. Dalje

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 15. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”. Dalje

NASTUPAJUĆI ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBAVEZA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 26. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti”. Dalje

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA"


Kompanija Paragraf održala je, 29. novembra 2023. godine, vebinar sa temom "Najnovije izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja i vaspitanja". Dalje

UPUTSTVO ZA POSTUPANJE NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE U SKLADU NAČELOM 7. PROFESIONALNI INTEGRITET I NAČELOM 8. LIČNI INTEGRITET ETIČKOG KODEKSA


Etički odbor Visokog saveta tužilaštva (ranije Državnog veća tužilaca), u sastavu Tamara Mirović, predsednik i članovi dr Jasmina Kiurski, Miljko Radisavljević, Nebojša Tasić i Branislava Inić Dalje

VLADA RS: Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola u iznosu od 10.000 dinara


Na sednici Vlade Republike Srbije usvojen je Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara učenicima srednjih škola u javnoj i privatnoj svojini, koji su državljani Republike Srbije. Dalje

VEBINAR PREDSTAVLJANJE IZMENA NA SISTEMU - VERZIJA 3.4.9. I ODGOVORI NA NAJNOVIJA KORISNIČKA PITANJA: Vebinar će biti održan 30. novembra 2023. godine


Ministarstvo finansija u četvrtak, 30. novembra 2023. godine od 11:00 do 11:30 organizuje vebinar na temu “Predstavljanje izmena na sistemu - verzija 3.4.9. i odgovori na najnovija Dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE: Predviđena kazna za stavljanje neispravnih namirnica u promet za pravna lica je od 300 hiljada do tri miliona dinara, a za preduzetnike od 250 do 500 hiljada dinara


Najčešći uzrok trovanja hranom u ugostiteljskim objektima jeste nehigijena, tvrde stručnjaci. Posle masovnog trovanja u jednom novopazarskom restoranu, Dalje

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA: Naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu umanjene za 50% fizičkom licu i preduzetniku - vlasniku, odnosno korisniku zemljišta i objekata na melioracionom području pod određenim uslovima. Ove kategorije će, od 1. januara 2024. godine, Dalje


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023), koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, propisano je da se naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu umanjuju za 50% fizičkom licu i preduzetniku - vlasniku, odnosno korisniku zemljišta i objekata na melioracionom području pod određenim uslovima. Dalje

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: RGZ da omogući uvid u podatke nepokretnosti građanima koji žive u inostranstvu


Zaštitnik građana, nakon sprovedenog postupka kontrole i zakonitosti rada, uputio je Mišljenje Republičkom geodetskom zavodu i Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture zbog nedostupnosti podataka na Dalje

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnom_informisanju_i_medijima.html


ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Rok za dostavu informacija o osnivaču i uredniku do 4. februara 2024. godine Dalje

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA: eKarton će objediniti sve medicinske podatke građana na jednom mestu


eKarton je buduća centralna komponenta Republičkog integrisanog informacionog sistema, koja podrazumeva registar koji će na jednom mestu objediniti sve medicinske podatke svih građana Dalje

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Osporavanje testamenta


Svaka porodična situacija je specifična. Međutim, kako kažu pravni zastupnici, testament se najčešće osporava ukoliko je reč o imovini velike vrednosti. Takođe, prema našem Zakonu o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015), da bi neko sačinio testament, potrebno je da ima Dalje

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500": Ograničenje cene hleba produženo do 1. juna 2024. godine


Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500” ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023 - dalje: Uredba), prema kojoj će proizvođači hleba i dalje biti u obavezi da najmanje 30 odsto dnevne Dalje

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE AUTONOMNE VOŽNJE: Dozvola se može izdati za jedno ili više autonomnih vozila na period od najduže godinu dana


Testiranje autonomnog vozila ubuduće može da obavlja isključivo firma sa sedištem u Srbiji, a na osnovu dozvole koju izdaje teritorijalno nadležna jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Dalje

SISTEM "PRONAĐI ME!": I “Viber” u sistemu za hitno obaveštavanje javnosti o nestanku dece


Sistem za hitno obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica “Pronađi me” koji je pre mesec dana počeo sa radom, dobija novog saveznika u borbi za bezbednost dece. “Viber” je, naime, prva društvena mreža u Srbiji koja je postala sastavni deo pomenutog sistema Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti