Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 27.05.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF): Paragraf organizuje besplatni vebinar 7. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 7. juna 2022. godine, besplatni vebinar na temu “Rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF)”. Dalje

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA KOD POSLODAVCA, PREKOVREMENI RAD, PRERASPODELA I GODIŠNJI ODMORI: Paragraf organizuje vebinar 14. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 14. juna 2022. godine, vebinar na temu “Organizacija radnog vremena kod poslodavca, prekovremeni rad, preraspodela i godišnji odmori”. Dalje

NOVINE U POSTUPCIMA REGISTRACIJE PRED AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE I PREGLED ROKOVA ZA USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA: Paragraf organizuje vebinar 20. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. juna 2022. godine, vebinar na temu “Novine u postupcima registracije pred Agencijom za privredne registre Dalje

PRAKTIČNA REŠENJA U VOĐENJU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar 21. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. juna 2022. godine, vebinar na temu “Praktična rešenja u vođenju postupaka javnih nabavki”. Dalje

POSTUPANJE I ODLUČIVANJE ORGANA UPRAVE U POSTUPCIMA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE: Paragraf organizuje vebinar 23. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 23. juna 2022. godine, vebinar na temu “Postupanje i odlučivanje organa uprave u postupcima za izdavanje lokacijskih Dalje

PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI OSTVARUJU NEREZIDENTNA FIZIČKA LICA OD DOMAĆIH PRAVNIH LICA: Paragraf organizuje vebinar 28. juna 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 28. juna 2022. godine, vebinar na temu “Poreski tretman prihoda koji ostvaruju nerezidentna fizička lica od domaćih pravnih lica”. Dalje

DA LI SU VEB-SAJTOVI SUDOVA I TUŽILAŠTAVA DOVOLJNO INFORMATIVNI?


Istraživanje Partnera Srbija pokazalo je veoma nizak stepen komunikacije tužilaštava i sudova sa građanima, a na osnovu analize sadržaja veb-strana ovih institucija. Dalje

VLADA RS: Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica


Vlada Republike Srbije usvojila je izmenjenu i dopunjenu Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica kojom se ograničava maloprodajna cena kristal šećera za sva pakovanja. Dalje

ZAKONI O FISKALIZACIJI I O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Preduzetnici traže odlaganje zakona do unapređenja podzakonskih akata, odnosno do 1. januara 2023. godine


Predstavnici udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije i Računovodstvene komore Srbije zahtevaju od Ministarstva finansija da se odloži primena Zakona o Dalje

NACRT ZAKONA O RADNOJ PRAKSI: Radna praksa za mlade će morati da bude plaćena dve trećine minimalca


Radna praksa ubuduće će biti plaćena i trajaće najduže šest meseci, a poslodavci će biti u obavezi da angažovane na ovaj način plate najmanje dve trećine iznosa minimalne zarade, a primaće ih isključivo putem oglasa. To znači da će dok stiču iskustvo dobijati oko 200 evra. Dalje

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST: Pravilnik je stupio na snagu 21. maja 2022. godine


Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 59/2022) stupio je na snagu 21. maja 2022. godine. Dalje

PRAVILNIK O KVALITETU SIROVE KAFE, PROIZVODA OD KAFE, ZAMENA ZA KAFU, KAO I SRODNIH PROIZVODA: Od 31. maja 2022. godine razlikovaćemo kafu i proizvod na bazi kafe


Pod imenom "kafa" od 31. maja moći će da se prodaju samo proizvodi napravljeni isključivo od mlevenog zrna kafe, predviđeno je Pravilnikom o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe Dalje

SRBIJA I EU USAGLASILE ŠEST EKONOMSKIH PREPORUKA


Predstavnici zemalja Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije, Evropske centralne banke i predstavnici centralnih banaka Zapadnog Balkana i Turske razgovarali su u Briselu na godišnjem dijalogu o ekonomskoj politici o oporavku od bolesti Covid-19, kao i o ekonomskim izazovima Dalje

EU POHVALILA EKONOMSKU POLITIKU SRBIJE


Evropska unija pohvalila vođenje ekonomske politike u Srbiji, zahvaljujući čemu je ostvaren snažan privredni rast u prethodnoj godini. Zahvaljujući adekvatnom vođenju ekonomske politike, Srbija je održala makroekonomsku stabilnost i u kriznim vremenima i u 2021. ostvarila je snažan privredni rast, Dalje

STRUČNJACI TVRDE DA NIJE VREME ZA PODIZANJE STAMBENIH KREDITA


U ovom trenutku nije najbolje vreme za podizanje stambenih kredita. Dva su razloga za to, ocenjuju stručnjaci - prvi je taj što su nekretnine sada dosta precenjene, a drugi podrazumeva neizvesnost kako će se u narednom periodu kretati kamatne stope. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MAJ 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti