Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja tokom pandemije OVDE


Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj: 264/265 (AVGUST)
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravo u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj: 264/265 (JUL)
Pravni komplet
(Pravo u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj: 239/240 (JUL)
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji OVDE
E-ČASOPISI digitalna izdanja štampanih stručnih časopisa
Pristup e-Časopisima

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme


VESTI NA DAN 26.07.2021.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

EU: Evropska komisija priprema nove smernice protiv pranja novca


Evropska komisija priprema nove, već šeste smernice protiv pranja novca. Sada će tu biti i posebna agencija, jer mada propisi postoje, pranje novca u EU se naveliko nastavlja. Dalje

VLADA RS: Liberalizovan ulazak u Srbiju za građane više država


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa. Dalje

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA: Predsednik RS nije potpisao Zakon, nadležno ministarstvo predlaže povlačenje Zakona i javnu raspravu o Nacrtu novog propisa


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odlučilo je da, nakon što predsednik Republike Srbije nije potpisao Zakon o izmenama i DOPUNAMA Dalje

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: EPS tvrdi da je naplata "troška garantovanog snabdevača" opravdana


Viši sud u Novom Sadu presudio je u korist potrošača koji je tužio Elektro-privredu Srbije (EPS) zbog neosnovane naplate "troška garantovanog snabdevača" na računima za struju. EPS sa druge strane tvrdi da je ta stavka na računima za struju opravdana. Dalje

PREDNACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA - Tekst propisa


U Porodičnom zakonu ("Službeni glasnik RS" br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), u članu 6. dodaje se novi stav (1). koji glasi: "Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko pod uslovima propisanim ovim zakonom nije steklo potpunu poslovnu Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUL 2021.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti