Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-30.4.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.3.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.4.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 25.04.2018.

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Venecijanska komisija tokom maja 2018. godine u Beogradu sa predstavnicima vlasti i civilnog sektora


Eksperti Venecijanske komisije će u maju 2018. godine posetiti Srbiju i razgovarati s predstavnicima Ministarstva pravde i civilnog sektora o Nacrt amandmana na Ustav RS u oblasti pravosuđa koji je prosledila Srbija, izjavila je... Dalje

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika nezadovoljno ustavnim izmenama


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije povodom objavljenog usaglašenog teksta Nacrt amandmana na Ustav RS, koji je prosleđen Venecijanskoj komisiji na razmatranje, ukazuje da je ova verzija Radnog teksta izmena... Dalje

VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta Odluka o izboru sudija u Vrhovni kasacioni sud


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 20.04. 2018. godine, po oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS", br. 104/2017 od 22.11.2017. godine i u dnevnom listu "Politika" od 21.11.2017. godine, doneo je :... Dalje

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PRIVREDNE, APELACIONE, VIŠE, UPRAVNI I PREKRŠAJNI APELACIONI SUD


Na ispit za privredne sudove koji će se održati dana 10.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 09,30 časova) u sali Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, ulica Kralja Milana br. 14, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze... Dalje

OBUKA "ZASTUPANJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: ZAŠTITA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE" 18. MAJA 2018. GODINE U ZRENJANINU


Akademija Advokatske komore Vojvodine poziva vas na obuku na temu "Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava: zaštita prava na pravično suđenje", koja će se održati u petak, 18. maja 2018. godine, sa početkom u 16 časova... Dalje

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU: Preduzeća koja posluju u Srbiji moći će da odobravaju zajmove i dužnicima strancima


Strani partneri već godinama govore da je domaći Zakon o deviznom poslovanju zastareo, zbog čega je nedavno usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik... Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ŠTRAJKU: Rasprava će trajati do 10. maja 2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poziva zainteresovane građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o štrajku i da daju svoje komentare, sugestije i predloge... Dalje

NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Ministarstvo pravde neće ići u dalju proceduru usvajanja zakona, dok se ne postigne konsenzus između civilnog sektora i advokature u vezi sa konkretnim rešenjima


Civilni sektor dao je veliki doprinos u izradi novih zakona, među kojima su Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Predlog zakona o... Dalje

U PRIPREMI ZAKONI O LJUDSKIM I MANJINSKIM PRAVIMA, O SAVETU NACIONALNIH MANJINA I O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA


Srbija bi uskoro trebalo da dobije tri važna zakona iz oblasti Poglavlja 23 - pravosuđe i osnovna prava, što bi trebalo da omogući napredak u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, izjavio je predsednik skupštinskog Odbora... Dalje

ODRŽANA PETA PLENARNA SEDNICA NACIONALNOG KONVENTA O EU


Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, u saradnji sa Narodnom skupštinom i Fondacijom Konrad Adenauer, održao je Petu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji... Dalje

PREDLOG UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRUŽANJE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA: Mišljenje Poverenice za zaštitu ravnopravnosti o Predlogu uredbe


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je dopisom broj: 110-00-3/2018-12 od 14. marta 2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog uredbe o... Dalje

KOMISIJA ZA ISPITIVANJE POSTUPANJA DRŽAVNIH ORGANA U RASVETLJAVANJU PRIJAVLJENIH SLUČAJEVA NESTALIH BEBA USKORO POČINJE SA RADOM


Vladina komisija za ispitivanje rada državnih organa u svim slučajevima nestalih beba u Srbiji trebalo bi da počne sa radom u narednih desetak dana, navodi Radiša Pavlović, predsednika UO Udruženja za istinu i pravdu o... Dalje

ZAUSTAVLJENA IZRADA MEDIJSKE STRATEGIJE


Izrada medijske strategije je zaustavljena posle konsultacija predsednika Republike i predsednice Vlade Republike Srbije, izjavila je savetnica predsednika Republike za medije Suzana Vasiljević... Dalje

NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU - Tekst propisa


Ovim zakonom uređuju se pravo zaposlenih na štrajk, uslovi i način organizovanja štrajka, prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca u toku najave i za vreme štrajka... Dalje


Arhiva dnevnih vesti