Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte tehničku podršku na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1.10-15.10.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-31.10.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-30.11.2019.
Paragraf intervju
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 13.11.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

PARAGRAF BIZNIS FORUM: Vrdnik, od 27. do 29. novembra 2019. godine


Kompanija Paragraf organizuje Business Forum - skup lidera i vrhunskih stručnjaka u Vrdniku, u periodu od 27. do 29. novembra 2019. godine... Dalje

EVROPSKI SUD PRAVDE: Snižavanjem granice za penzionisanje sudija Poljska prekršila zakone EU


Poljska je prekršila zakone Evropske unije, kada je snizila prag za odlazak sudija u penziju i uvela različite godine za penzionisanje za muškarce i žene, odlučio je Evropski sud pravde. Evropska komisija tužila je Poljsku tom sudu, smatrajući da se teranjem sudija u penziju... Dalje

SMERNICE ZA UNAPREĐENJE SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA NAKNADU ŠTETE ŽRTVAMA TEŠKIH KRIVIČNIH DELA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Smernice, pored opštih uputstava i objašnjenja, sadrže i tri praktična dodatka: model naredbe o veštačenju, model dela izreke presude u kom se odlučuje o imovinskopravnom zahtevu, kao i relevantne primere iz Dalje


Žrtve u Srbiji imaju zakonsku mogućnost da svoje pravo na naknadu štete ostvare u krivičnom postupku, ali se to u praksi nedovoljno često dešava jer krivični sud žrtve neretko upućuje da svoje pravo na odštetu ostvaruju u parničnom postupku... Dalje

KONVENCIJA O MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA O REŠAVANJU SPOROVA KOJI PROIZILAZE IZ MEDIJACIJE: Singapurska konvencija primenjuje se isključivo na sporazume u međunarodnim trgovinskim sporovima koji su postignuti pred medijatorom i ne obuhvata druge vrste ni forme sporazuma. Konvencijom se eksplicitno isključuje njena primena na Dalje


Avgusta 2019. godine, u Singapuru, potpisana je Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova koji proizilaze iz medijacije (Singapurska konvencija o medijaciji, Konvencija). Ovaj događaj na kome je Konvenciji pristupilo 46 zemalja, uključujući i Srbiju, privukao je globalnu pažnju i predstavlja istorijski momenat za primenu medijacije u rešavanju međunarodnih trgovinskih sporova... Dalje

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu ističe 14. novembra 2019. godine


Sekretarijat za javne prihode je podsetio poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je četvrtak 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu... Dalje

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: Zakon na snazi od 8. novembra 2019. godine. Pojačana je odgovornost operatora za eventualno nastalu štetu na pošiljkama, odnosno preciznije propisana prava i obaveze poštanskih operatora, koja će omogućiti veći nivo zaštite zaposlenih kod javnog poštanskog operatora, kao i zaštitu poštanske tehnologije Dalje


Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019 - dalje: Zakon) koji je stupio na snagu 8. novembra 2019. godine stvaraju se uslovi za veći stepen zaštite korisnika poštanskih usluga, veća odgovornost i veći broj poštanskih operatora i pošiljaoca, nove usluge, liberalizacija tržišta, što će omogućiti jednostavnije i pristupačnije servise za građane... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Od 1. juna 2020. godine predviđeno formiranje Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake


Ime svakoga ko šalje novac iz Srbije, bilo da je primalac u zemlji ili inostranstvu i svakoga kome novac stiže, od 1. juna sledeće godine naći će... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Planirano da se neoporezivi deo učeničkih i studentskih stipendija poveća na 30.000 dinara


Koalicija za dobročinstvo je preko Saveta za filantropiju predložila Vladi Republike Srbije da se neoporezivi deo učeničkih i studentskih stipendija poveća... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA: Novi pasoš može da se zatraži šest ili više meseci pre isteka tog dokumenta


Cilj Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama je pojednostavljivanje procedura i efikasnije ostvarivanje prava građana, rekao je u Narodnoj skupštini Republike... Dalje

NАCRT ZАKОNА О ZDRАVSTVЕNОЈ ZАŠTITI I ZDRАVSTVЕNОM ОSIGURАNJU VОЈNIH ОSIGURАNIKА: Мišljеnје Pоvеrеnika zа zаštitu rаvnоprаvnоsti nа Nacrt zakona


Мinistаrstvо оdbrаnе је dоpisоm brој 136-38/18 оd 15. оktоbrа 2019. gоdinе, dоstаvilо Pоvеrеniku zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Nаcrt zаkоnа о zdrаvstvеnој zаštiti i zdrаvstvеnоm... Dalje

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA: Predviđeno je vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i uvođenje prekršajnih naloga za određene prekršaje pravnog lica, odgovorne osobe u preduzeću i preduzetnika


Predlog zakona o zaštiti potrošača trebalo bi, kako je ranije najavljeno, da se nađe pred poslanicima Narodne skupštine do kraja godine, a javna rasprava... Dalje

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O POZORIŠTU


"Naša namera je da sa predstavnicima pozorišta iz cele Srbije sagledamo probleme u srpskom teatru i da pokušamo da ih rešimo zakonom", ukazao je Vladimir Nedeljković, savetnik za normativne poslove u Ministarstvu kulture i informisanja pred otvaranje okruglog stola o izradi Nacrta... Dalje

PODSEĆAMO: Rokovi u novembru 2019. godine


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju... Dalje


Arhiva dnevnih vesti