Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Poštovani pretplatnici,
U cilju unapređenja vašeg kontakta sa redakcijom uveli smo automatsku centralu sa 30 linija.
Novi broj telefonske centrale za sve usmene konsultacije je 011/40-20-910.
Nakon uspostavljanja veze možete birati sledeće:

PRIVATNI SEKTOR

Opcija 1 - Porezi i fiskalne kase
Opcija 2 - Računovodstvo i revizija
Opcija 3 - Zarade i radni odnosi
Opcija 4 - Privreda, trgovina, ugovorno pravo i pravosuđe
Opcija 5 - Carine, devizno poslovanje i platni promet
JAVNI SEKTOR

Opcija 6 - Plate i radni odnosi
Opcija 7 - Finansije i računovodstvo
Opcija 8 - Ostala pravna pitanja
OSTALE OPCIJE

Opcija 9 - Dežurni urednik
Opcija 0 - Sekretar redakcije

Vreme za telefonske konsultacije: 10-13h

chevron_right Više informacija
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i tehničku podršku našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.11.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.10.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.10.2018.
Paragraf intervju

VESTI NA DAN 15.11.2018.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

NAJAVLJENA INICIJATIVA ZA IZMENU KRIVIČNO-PRAVNOG OKVIRA U REPUBLICI SRBIJI KAKO BI SE POOŠTRILE KAZNE ZA KRIVIČNA DELA NASILJA


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će uskoro uputiti inicijativu za izmenu krivično-pravnog okvira u Republici Srbiji kako bi se... Dalje

OSNOVNE NOVINE KOJE DONOSI NACRT PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA


Ovo su osnovne novine koje donosi Nacrt predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - dr. zakon... Dalje

ODRŽAN SASTANAK NA TEMU ISPUNJAVANJA OBAVEZA U OKVIRU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 I O PREDSTOJEĆEM IZVEŠTAJU O NAPRETKU SRBIJE U PROCESU EVROINTEGRACIJA


Ministarka pravde Nela Kuburović sastala se sa ambasadorom Holandije u Srbiji Nj.E. Henkom van den Dolom sa kojim je razgovarala o ispunjavanju obaveza u okviru Akcionog plana za Poglavlje... Dalje

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Doneta tri plana detaljne regulacije i usvojena odluka o izradi, izmeni i dopuni još četiri plana


Skupština Grada Beograda na sednici donela je tri plana detaljne regulacije i usvojila odluke o izradi, izmeni i dopuni još četiri plana. Usvojeni su planovi detaljne regulacije za deo novobeogradskog Bloka 65, zatim... Dalje

GRAD BEOGRAD PREUZEO NADLEŽNOST NAD SVIM OPŠTINSKIM GRAĐEVINSKIM INSPEKCIJAMA: Održana sednica Skupštine Grada Beograda


Odbornici Skupštine grada složili su se sa izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2016, 2/2017, 36/2017 i 92/2018), kao i sa Izmenom i dopunom Odluke o Gradskom pravobranilaštvu... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06- dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13,... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon, 112/15 i 113/17), u članu 6. tačka 15) zapeta i reči: "kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA


U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 - dr. zakon, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17,... Dalje

NACRT ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA


Ovim zakonom uređuju se naknade za korišćenje javnih dobara, i to: obveznik plaćanja, osnovica, visina, način utvrđivanja i plaćanja, pripadnost prihoda od naknade, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje naknada za korišćenje javnih dobara... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU


"Ovim zakonom obrazuje se Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija i uređuju njena nadležnost i organizacija."... Dalje


Arhiva dnevnih vesti