Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 29.11.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

IZMENE I DOPUNE ZAKONA KOJI UREĐUJU POSTUPAK UPISA U KATASTAR I AKTUELNOSTI U VEZI RASPOLAGANJA IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 30. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 30. novembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene i dopune zakona koji uređuju postupak upisa u katastar i Dalje

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2023. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 1. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2023. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”. Dalje

U SUSRET NOVIM OBAVEZAMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA OD 1. JANUARA 2024. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 6. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. decembra 2023. godine, vebinar na temu “U susret novim obavezama elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine”. Dalje

IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 11. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF”. Dalje

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 15. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”. Dalje

NASTUPAJUĆI ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBAVEZA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 26. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti”. Dalje

CARINSKA TARIFA ZA 2024. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 5. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Carinska tarifa za 2024. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”. Dalje

ODRŽAN BESPLATNI VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU “PORESKE I RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI VEZANE ZA KRAJ POSLOVNE GODINE”


Kompanija Paragraf organizovala je 28. novembra 2023. godine vebinar na temu "Poreske i računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine". Dalje

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Saopštenje Advokatske komore Beograda povodom ZPP-a


U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Beograda donetom na sednici održanoj dana 20.11.2023.godine, Advokatska komora Beograda obaveštava da Upravni odbor Advokatske komore Beograda Dalje

PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA PERIOD 2023 - 2028. GODINE, SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2023 - 2024. GODINE: Šta novi predlozi predviđaju za pravosuđe u Srbiji?


Kao što pravila nalažu i ovaj Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2023 - 2028. godine propisuje posebne ciljeve koje je Dalje

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA: Predviđeno uspostavljanje eKartona, koji će obuhvatiti arhive svih zdravstvenih institucija


Arhive svih zdravstvenih institucija uskoro će se naći u jednom, objedinjenom sistemu podataka. To propisuje nedavno usvojen Zakon o zdravstvenoj Dalje

U PRIPREMI IZMENE UREDBE O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU: Privredni subjekti neće imati obavezu da čuvaju dokumentarni materijal u elektronskom obliku ukoliko se taj dokumentarni Dalje


U toku decembra 2023. godine biće objavljene izmene Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021 i 94/2022 - dalje: Uredba), objavio je Neobilten. Dalje

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE AUTONOMNE VOŽNJE: Testiranje autonomnog vozila može da obavlja pravno lice sa sedištem u Srbiji, na osnovu dozvole MUP-a


Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o uslovima za obavljanje autonomne vožnje ("Sl. glasnik RS", br. 104/2023 - dalje: Pravilnik), kojim se bliže propisuju uslovi pod kojima se Dalje

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA: Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica. Kazne se kreću do 20.000 dinara za fizička lica, 800.000 dinara za pravna lica, 100.000 dinara za preduzetnike Dalje


U planinskim predelima snega već ima, a prve pahulje pale su i u Beogradu. Sa snežnim padavinama stižu i klizavi kolovozi. Za vozače koji nemaju svu opremu potrebnu kako bi spremni dočekali zavejane puteve, propisane su kazne - za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, za pravna od 100.00 do 800.000 dinara, a za preduzetnike od 50.000 do 100.000 dinara. Dalje

PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA I IZVEŠTAJIMA POLITIČKOG SUBJEKTA: Poziv političkim subjektima za podnošenje preliminarnih i konačnih izveštaja sa elektronskim potpisom


Politički subjekti su dužni da izveštaj podnesu i u elektronskoj i pisanoj formi, na obrascu I-2-P koji je propisan Pravilnikom o evidencijama i izveštajima političkog subjekta Dalje

PORESKI KALENDAR ZA DECEMBAR 2023. GODINE


Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu novembru, na Obrascu OZU. Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: U porastu plaćanje platnim karticama


U našoj zemlji, krajem septembra ove godine bilo je 11.218.388 platnih kartica - za 6,43% više nego u isto vreme 2022. godine. Tokom trećeg tromesečja ove godine, u trgovinama u našoj zemlji izvršeno je 131.441.111 plaćanja platnim karticama, što predstavlja rast od 20,10% u odnosu na broj plaćanja u istom Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti