Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 09.12.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

PRAKTIČAN RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF) I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA: Paragraf organizuje seminar/vebinar u Beogradu i Novom Sadu


Kompanija Paragraf organizovaće seminar/vebinar na temu “Praktičan rad na novom Sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika”. Dalje

ODRŽAN VEBINAR NA TEMU “PRAKTIČAN RAD NA NOVOM SISTEMU ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (SEF) I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA”


Kompanija Paragraf, u saradnji sa RPK Kraljevo, organizovala je 8. decembra u Kraljevu seminar na temu “Praktičan rad na novom sistemu za elektronsko fakturisanje (SEF) i odgovori na pitanja učesnika”. Dalje

USTAVNI SUD RS: Snežana Marković ponovo izabrana na funkciju predsednika Suda, na koju će stupiti 26. januara 2023. godine


Ustavni sud je doneo odluku da se za predsednika Ustavnog suda bira sudija Ustavnog suda Snežana Marković, na tri godine. Izabrani predsednik Ustavnog suda stupa na funkciju 26. januara 2023. godine. Ova odluka biće Dalje

VLADA RS: Doneta Uredba o energetski ugroženom kupcu


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je definisala kategorije onih građana koji ostvaruju prava na umanjenje mesečne obaveze plaćanja električne energije i za ove namene obezbedila sredstva u iznosu od 1.500.000.000 dinara. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Objavljen snimak vebinara: “Predstavljanje novih funkcionalnosti i promena koje su deo ažuriranja demo okruženja Sistema e-Faktura - verzija 3.0”


Ministarstvo finansija održalo je 08. decembra 2022. godine vebinar na temu ”Predstavljanje novih funkcionalnosti i promena koje su deo ažuriranja Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Odgovori na najčešće postavljana pitanja


Kako izvršiti registraciju ako je zakonski zastupnik nerezident bez mogućnosti da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat? Odgovor: Registracija nerezidenta koji nema kvalifikovani elektronski sertifikat nije moguća. Nerezident može da dobije kvalifikovani elektronski sertifikat. Dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Poslodavci, u pojedinim delatnostima, u obavezi da imaju određeno lice za poslove bezbednosti i zdravlja na radu koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje


Poslodavci u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se ne može odlučiti o konačnom iznosu penzije, donosi se privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije. U slučaju da u roku od 3 godine od dana pravosnažnosti privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos Dalje


Ako su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se, na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji, ne može odlučiti o konačnom iznosu penzije, donosi se PRIVREMENO rešenje o akontativnom iznosu penzije, u kome mora biti izričito naglašeno iz kojih razloga nije moguće odrediti konačan iznos penzije, poručuju iz PIO Fonda na svojoj Fejsbuk stranici. Dalje

ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU: E-agrar počinje da radi od februara 2023. godine


Poljoprivrednici u Srbiji moći će, od februara naredne godine, da registruju gazdinstvo ili se prijave za subvencije onlajn - koristeći platformu E-agrar. Prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, cilj je da svih 450.000 registrovanih gazdinstava pređe na Dalje

ZAKON O VODAMA: Preveliki broj plutajućih objekata ugrožava funkcionisanje grada Beograda


Plutajući objekti koji su povezani sa obalom u ingerenciji su Grada Beograda i na njih se primenjuje Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i sve gradske odluke koje se tiču uređenja ove oblasti, izjavio je glavni gradski Dalje

ZAKON O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Omogućiti primenu odredbi o vrednovanju neplaćenog kućnog rada


Zaštitnik građana Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da ga obavesti da li je pripremilo podzakonske akte kojima bi se omogućila primena Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2021) kojim je, između ostalog, Dalje

ZAKON O UDRUŽENJIMA: Transparentnost finansiranja udruženja


Prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji ima oko 36.500 registrovanih udruženja, odnosno dobrovoljnih i nevladinih nedobitnih organizacija. Najveći uticaj ostvaruju u oblasti zaštite ljudskih prava, životne sredine, razvoja demokratije, borbe Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: Recikleri pozdravljaju unapređenje propisa za razvoj industrije otpada


Udruženje reciklera Srbije pozdravilo je najavljene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), ocenivši da će tako doći do Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: Rasprava će trajati do 28. decembra 2022. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o azilu i privremenoj zaštiti (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu. Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OBRADI PODATAKA I EVIDENCIJAMA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Rasprava će trajati do 31. decembra 2022. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu raspravu. Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Rasprava će trajati do 31. decembra 2022. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi javnu Dalje

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590: Odluka će se primenjivati do 31. decembra 2022. godine


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 8. decembra 2022. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 (“Sl. glasnik RS”, br. 136/2022). Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa povećana na 5%


Na sednici Izvršni odbor je odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na 5%. U istoj meri povećana je i stopa na depozitne olakšice - na 4%, kao i stopa na kreditne olakšice - na 6%. Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI - Tekst propisa


U Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, broj 24/18), u članu 2. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi: Dalje

NACRT ZAKONA O OBRADI PODATAKA I EVIDENCIJAMA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA - Tekst poslova


Ovim zakonom određuju se podaci o ličnosti, svrha i cilj obrade, rokovi njihovog čuvanja i drugi podaci koje obrađuje ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrste i sadržina evidencija u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - Tekst propisa


U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US, 24/18, 41/18, 41/18 - dr. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti