Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 05.12.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

U SUSRET NOVIM OBAVEZAMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA OD 1. JANUARA 2024. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 6. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. decembra 2023. godine, vebinar na temu “U susret novim obavezama elektronskog arhiviranja od 1. januara 2024. godine”. Dalje

IZMENE ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU I PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 11. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju i pravilno evidentiranje PDV u SEF”. Dalje

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 15. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”. Dalje

OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE I PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU OTPISA I ISPRAVKE POTRAŽIVANJA: Paragraf organizuje vebinar 21. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Obračun poreske amortizacije i priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke potraživanja”. Dalje

NASTUPAJUĆI ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBAVEZA PREMA ZAKONU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 26. decembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. decembra 2023. godine, vebinar na temu “Nastupajući rokovi za izvršenje obaveza prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti”. Dalje

VISOKI SAVET SUDSTVA: Odluke o izboru sudija


Visoki savet sudstva na sednici održanoj dana 30. novembra 2023.godine, po oglasu objavljenom u “Službenom glasniku RS”, broj 115/22 od 21. oktobra 2022. godine, doneo je Dalje

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Poziv advokatima da se prijave za liste novih kol centara. Prijava do 31. decembra 2023. godine


U skladu sa odlukom Upravnog odbora Advokatska komora Srbije potpisala je protokole za uvođenje novih kol centara za: Dalje

ZAKON O IZBORU NARODNIH POSLANIKA: I precrtani glasački listići mogu biti važeći


Šta se dešava ako neko prilikom zaokruživanja kandidata na glasačkom listiću napravi grešku, pa zaokruži onog koga nije hteo? Dalje

LUSTRACIJA I/ILI VETING – POMOĆNI MEHANIZMI BORBE PROTIV KORUPCIJE


Ukoliko je u Srbiji i dalje bauk govoriti o lustraciji, možemo da govorimo o nužnosti donošenja Zakona o vetingu. Tako se zove taj proces u zemljama u regionu. Dalje

PORESKA UPRAVA: Sektor za izdvojene aktivnosti za teritoriju Zvezdare i Palilule na novoj adresi


Poreska uprava obaveštava sve poreske obveznike da se organizacione jedinice Poreske uprave Republike Srbije, Sektora za izdvojene aktivnosti za teritoriju Zvezdare i Palilule od ponedeljka, 4. decembra 2023. godine nalaze na novoj adresi, u Ulici Ustanička 130 Dalje

PORESKA UPRAVA: Izmena brojeva telefona


Poreska uprava Republike Srbije obaveštava sve poreske obveznike, poslovne partnere i državne institucije da su brojevi telefona zaposlenih u Centrali Poreske uprave izmenjeni tako što su prve četiri cifre brojeva telefona 3950 i 3953 zamenjene sa 6969. Dalje

AGENCIJA ZA ENERGETIKU: Saglasnost na pravila kojima se uređuje postupak i način raspodele prenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja


Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je dao saglasnost na pravila kojima se uređuje postupak i način raspodele prenosnih kapaciteta na granici između zona trgovanja operatora prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD i Dalje

U TOKU PRIJAVLJIVANJE UČENIKA ZA IZBOR PREDMETA KOJI ĆE POLAGATI KAO TREĆI TEST NA ZAVRŠNOM ISPITU: Rok za prijavu 29. decembar 2023. godine


Osmaci imaju mogućnost da se do 29. decembra izjasne koji će predmet od pet ponuđenih - biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti