Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-31.5.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.5.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.6.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 25.06.2018.

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Venecijanska komisija usvojila mišljenje o ustavnim izmenama


Ministarstvo pravde zadovoljno je mišljenjem Venecijanske komisije na Nacrt amandmana na Ustav RS, a razmotreni tekst Nacrta mišljenja te komisije koji će biti upućen Srbiji, jednoglasno su podržali svi članovi Venecijanske komisije... Dalje

VIŠI SUD U SOMBORU: Ništava ugovorna odredba o naplati troškova obrade kredita


Viši sud u Somboru potvrdio je presudu Osnovnog suda u tom gradu kojom se proglašava da je ništava ugovorna odredba o naplati troškova obrade kredita... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Nadležnost za individualne radne sporove se proširuje na sporove povodom isplate zarade


Četrnaestogodišnja primena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 104/2009) dovela je do smanjenja broja... Dalje

VLADA RS DONELA ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPOVOĐENJE PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE


Vlada Republike Srbije je na sednici 21. juna 2018. godine donela Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za 2017. godinu... Dalje

U PRIPREMI NOVI ŠIFARNIK ZANIMANJA: Primena će početi od 1. januara 2019. godine


"Srbija će nakon 28 godina dobiti novi šifarnik zanimanja, a među novim poslovima naći će se i programiranje kompjuterskih igara, koje do sada zvanično nije postojalo", kaže ministar za rad, Zoran Đorđević... Dalje

TROMESEČNA AKCIJA BESPLATNE MEDIJACIJE U POTROŠAČKIM SPOROVIMA


Nacionalno udruženje medijatora Srbije pokrenulo je tromesečnu akciju besplatnih usluga medijacije, odnosno posredovanja u sporovima između prodavaca robe ili usluga i potrošača. Šta je medijacija i kako se poslužiti njome, objašnjava Jovanka Nikolić... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE - Tekst propisa


U Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11- US i 14/16), u članu 90b stav 2. reči: "člana 90v tačka 16)" zamenjuju se rečima: "člana 90v tač. 16) i 21)"... Dalje


Arhiva dnevnih vesti