Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 29.02.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

NOVINE I AKTUELNOSTI U OBLASTI KATASTRA NEPOKRETNOSTI I INFRASTRUKTURE: Paragraf organizuje vebinar 1. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novine i aktuelnosti u oblasti katastra nepokretnosti i infrastrukture”. Dalje

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 4. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 4. marta 2024. godine, vebinar na temu “Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige”. Dalje

PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF OD 2024. GODINE I SPECIFIČNOSTI U VEZI SA SMANJENJEM PDV: Paragraf organizuje vebinar 12. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 12. marta 2024. godine, vebinar na temu “Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV”. Dalje

FINANSIJSKO POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U APLIKACIJI IFISUP I SISTEMU SPIRI: Paragraf organizuje vebinar 15. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 15. marta 2024. godine, vebinar na temu “Finansijsko poslovanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u aplikaciji IFISuP i Sistemu SPIRI”. Dalje

ZAŠTITA KONKURENCIJE: Paragraf organizuje vebinar 18. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. marta 2024. godine, vebinar na temu “Zaštita konkurencije”. Dalje

NOVI PRAVILNICI O OCENJIVANJU, ODGOVORNOSTI I BEZBEDNOSTI DECE I UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Paragraf organizuje vebinar 19. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 19. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novi pravilnici o ocenjivanju, odgovornosti i bezbednosti dece i učenika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja”. Dalje

NOVINE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: Paragraf organizuje vebinar 20. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja”. Dalje

OBAVEZA VOĐENJA ARHIVSKE KNJIGE I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE: Paragraf organizuje vebinar 21. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. marta 2024. godine, vebinar na temu “Obaveza vođenja arhivske knjige i elektronsko arhiviranje”. Dalje

SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKI, RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA PREMA NOVIM PROPISIMA: Paragraf organizuje online obuku 9. i 10. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 9. i 10. aprila 2024. godine, online obuku “Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima”. Dalje

ODOBRAVANJE I SPROVOĐENJE POSEBNIH CARINSKIH POSTUPAKA: Paragraf organizuje obuku 16. i 17. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 16. i 17. aprila 2024. godine, obuku na temu “Odobravanje i sprovođenje posebnih carinskih postupaka”. Dalje

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Dalje

ODRŽAN TREĆI DAN OBUKE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU “SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA”


Kompanija Paragraf organizovala je, 22, 23. i 27. februara 2024. godine, obuku za sastavljanje poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama. Dalje

VEBINAR "SAVETI I INSTRUKCIJE ZA PREVAZILAŽENJE ODREĐENIH SITUACIJA TOKOM KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA": Vebinar će biti održan 29. februara 2024. godine


Ministarstvo finansija u četvrtak, 29. februara 2024. godine od 11:00 do 11:30 organizuje vebinar na temu “Saveti i instrukcije za prevazilaženje određenih situacija tokom korišćenja Sistema elektronskih faktura”. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Privrednici ponovo traže izmene Zakona, jer važeći dovodi do pravne nesigurnosti


Da određene odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023) ugrožavaju poslovanje, naročito malih privrednika u Srbiji, jedinstven je zaključak učesnika konferencije “Digitalizacija u službi ili protiv privrednog razvoja”. Dalje

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: Do 30. juna 2024. godine potrebno je podneti godišnji izveštaj sa nefinansijskim izveštajem za prethodnu poslovnu godinu


Sve domaće kompanije koja su velika pravna lica, odnosno koje imaju više od 500 zaposlenih, u okviru svog godišnjeg izveštaja o poslovanju moraju da objavljuju i nefinansijske izveštaje, koji (između ostalog) sadrže informacije o tome šta je firma uradila za poboljšanje životne sredine, zaštitu ljudska prava, borbu protiv korupcije… Kompanije u većini slučajeva ove izveštaje objavljuju, mada postoje i one koje ne ispunjavaju tu zakonsku obavezu. Za sada bez posledica. Jedan od najvećih izazova za kompanije je to što nije propisan neki određeni standard koji bi se za to izveštavanje koristio, pa im je mnogo teže da definišu šta bi trebalo da obuhvate u svojim izveštajima. Dalje

ZAKON O RADU: Zakonom predviđena novčana kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica od 800.000 do 2.000.000 dinara ako nije isplatio zaradu, odnosno minimalnu zaradu zaposlenom. Za isti prekršaj predviđena je novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnika pravnog lica, a za preduzetnika je predviđena novčana kazna od 300.000 do 500.000 dinara


Od 1.133 rešenja za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, bezmalo 11 odsto odnosilo se na kršenja u vezi sa isplatom zarada. U toku prošle godine inspekcija rada obavila je 34.122 nadzora, od kojih 6.294 po podnetim zahtevima stranaka zarad ostvarivanja prava iz oblasti radnih odnosa. Najčešći razlozi za obraćanje inspektorima odnosili su se na postupanje poslodavaca suprotno odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), opštim aktima i ugovorima o radu, zatim u slučajevima neisplaćivanja pripadajućih zarada, naknada i uvećanja zarada i drugih primanja na koja je zaposleni imao pravo shodno zakonskim odredbama, čak ni u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, potom neizdavanje obračuna zarada, navode u Ministarstvu za rad i zapošljavanje. Dalje

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA: Od 2025. godine izdavači medija će APR-u dostavljati još četiri dokumenta, a koja se odnose na rodnu ravnopravnost, zaštitu uređivačke politike, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje sigurnog radnog okruženja


Od naredne godine izdavači medija biće u obavezi da Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre (APR) dostave još četiri nova dokumenta, a koja se odnose na rodnu ravnopravnost, zaštitu uređivačke politike, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i obezbeđivanje sigurnog radnog okruženja, predvideo je Zakon o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023 - dalje: ZJIM). Dalje

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno


Objavljivanjem odluke Ustavnog Suda Srbije IUz-60/2021, 14. februara 2024. godine ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024), prestao je da važi član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US, 66/2021, 130/2021, 43/2023 - odluka US, 62/2023 i 11/2024 - odluka US), u delu koji glasi: “odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: “ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”. Dalje

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O FINANSIRANJU VISOKOG OBRAZOVANJA


Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije je, uvažavajući autonomiju visokoškolskih ustanova zagarantovanu Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023), pozvalo ustanove koje su donele ili su u postupku donošenja odluke o povećanju školarina za samofinansirajuće studente da još jednom preispitaju opravdanost povećanja iznosa školarina za narednu školsku godinu. Dalje

PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Vladanje se ocenjuje brojčano i utiče na opšti uspeh učenika. Ocenjivaće se i vladanje učenika na dužem kućnom i bolničkom lečenju


Škole širom zemlje će u poslednjoj nedelji prvog polugodišta i krajem školske godine izostaviti organizovanje tradicionalnih roditeljskih sastanaka i informativnih razgovora sa roditeljima. Ova promena dolazi kao deo novog Pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 10/2024 - dalje: Pravilnik). Dalje

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Trgovci moraju da ograniče cenu barem jedne marke brašna


Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu, propisala je Vlada Republike Srbije u novoj Uredbi o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024). Dalje

PROGRAM DIGITALIZACIJE U ZDRAVSTVENOM SISTEMU ZA PERIOD 2022-2026. GODINE: Uvođenjem elektronskog bolovanja do manje zloupotreba


Zbog toga što zloupotrebe u vezi sa otvaranjem bolovanja na radnom mestu svima nanose ogromnu štetu, a najviše ljudima koji žele da rade, država planira da uvede sistem elektronskog bolovanja. Time će, kako je najavila Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, taj problem biti rešen, jer će postupak biti mnogo transparentniji. Dalje

PORESKI KALENDAR ZA MART 2024. GODINE


Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu februaru, na Obrascu OZU. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MART 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti