Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja tokom pandemije OVDE


Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj: 256/257 - APRIL
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravo u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj: 256/257 - MART
Pravni komplet
(Pravo u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj: 231/232 - MART
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji OVDE
E-ČASOPISI digitalna izdanja štampanih stručnih časopisa
Pristup e-Časopisima

VESTI NA DAN 12.04.2021.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

RAD ZATVORENIH I OTVORENIH TRŽNIH CENTARA OD 12.4.2021. GODINE I OBAVEZE UPRAVLJAČA OBJEKATA I PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE PRODAJOM ROBE ODNOSNO PRUŽANJEM USLUGA U OBJEKTU


Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

VOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI, ZAKLJUČENJE UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA I IZMENE TOKOM IZVRŠENJA: Paragraf organizuje vebinar 20. aprila 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Vođenje postupaka javnih nabavki, zaključenje ugovora i okvirnih sporazuma i izmene tokom izvršenja", 20. aprila 2021. godine. Dalje

NAJČEŠĆA PITANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA I OSTALE AKTUELNOSTI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 28. maja 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Najčešća pitanja u oblasti radnih odnosa i ostale aktuelnosti kod korisnika javnih sredstava", 28. maja 2021. godine. Dalje

PREDLOG ZA PROMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE: Pokreće se skupštinska procedura za promenu Ustava RS u oblasti pravosuđa


Na konsultacijama predsednice Vlade Ane Brnabić sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srbije Ivicom Dačićem i ministarkom pravde Majom Popović odlučeno je da se pokrene skupštinska procedura za promenu Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. aprila 2021. godine Treća posebna sednica - Polaganje zakletve predsednika Vrhovnog kasacionog suda


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić, sazvao je Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, za utorak 13. aprila 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova. Dalje

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE: Popis stanovništva odložen za oktobar 2022. godine


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine ("Sl. glasnik RS", br. 35/2021), kojim se taj Dalje

HOTELI DA OTVORE DINARSKE PODRAČUNE ZA UPLATU SUBVENCIJA


Hoteli kojima su odobrene subvencije kao pomoć države zbog štete u poslovanju izazvane pandemijom, trebalo bi da otvore posebne dinarske podračune u Upravi za trezor ukoliko to već nisu uradili, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU - Tekst propisa


U Zakonu o sprečavanju dopinga u sportu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 111/14), u članu 3. stav 1. tačka 3) reč: "nepristupanjaˮ zamenjuje se rečju: "propuštanjaˮ, a reč: "zadovoljavajućegˮ zamenjuje se rečju: "uverljivogˮ. Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI - Tekst propisa


U Zakonu o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka i 6/20) u članu 11. stav 2. menja se i glasi: "Konkursi iz stava 1. ovog člana raspisuju se za narednu budžetsku godinu u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta za narednu godinu." Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA APRIL 2021


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa... Dalje


Arhiva dnevnih vesti