Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-31.7.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-30.6.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.7.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 20.07.2018.

ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Zakon se ne primenjuje na prevoze koji se obavljaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg


Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 41/2018 - dalje: Zakon) nedavno je pretrpeo promene. Izmene... Dalje

INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O PREKRŠAJIMA I PRAVILNIKA O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA


U cilju efikasnijeg i potpunijeg ostvarivanja Ustavom i zakonom zajemčenog prava na efikasno pravno sredstvo, potrebno je da Ministarstvo pravde preduzme mere iz svoje nadležnosti i predloži Vladi izmene Zakona o prekršajima... Dalje

PREDLOG ZAKONA O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA: Organi, čak i ako se za života osoba nije izričito izjasnila protiv zaveštanja, neće moći da budu presađeni, ako porodica za to ne da saglasnost


Srbija će uskoro dobiti novi Zakon o presađivanju ljudskih organa, po kome su svi građani donori i nakon smrti mogu da im se uzmu organi za... Dalje

NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se do 6. avgusta 2018. godine


Odbor za pravni sistem i državne organe je na 41. sednici, održanoj dana 29. marta 2018. godine, odredio Program javne rasprave o Nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći... Dalje

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Zakon usklađen s novom evropskom Uredbom o zaštiti podataka. Uvode se i pravo na brisanje, odnosno zaborav


Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti, oko kojeg su se mesecima lomila koplja između poverenika Rodoljuba Šabića i Radne grupe za izradu nacrta, dobio je "zeleno svetlo" Evropske komisije... Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILЈA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA: Mišljenјe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na Nacrt zakona


Ministarstvo unutrašnjih poslova je dopisom broj 5634/18-4 od 14.6.2018. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt... Dalje

U PRIPREMI ZAKONI O ORGANSKOJ PROIZVODNJI, POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


Vlada Republike Srbije trebalo bi do kraja godine da izglasa tri nova zakona iz oblasti poljoprivrede – o organskoj proizvodnji, poljoprivrednom zemljištu i uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, izjavio je ministar... Dalje

MMF: Srbiji odobren novi savetodavni program saradnje


Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda na sednici održanoj 18. jula odobrio je Republici Srbiji novi program saradnje uz podršku Instrumenta za koordinaciju politike (Policy Coordination Instrument - PCI)... Dalje

NACRT ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI - Tekst propisa


Ovim zakonom uređuje se kada je pravna pomoć besplatna za građane kao njene korisnike i načini njenog ostvarivanja i pružanja... Dalje


Arhiva dnevnih vesti