Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte nas na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16.02-28.02.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-31.01.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-28.02.2019.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

USMENA PITANJA NA TEL. 011/40-20-910


VESTI NA DAN 22.02.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA NEZADOVOLJNO ZBOG NEUČESTVOVANJA U DIJALOGU U OBLASTI PRAVOSUĐA


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) obratilo se ambasadoru Delegacije EU u Srbiji Semu Fabriciju izražavajući nezadovoljstvo što je izostavljeno iz dijaloga koji EU vodi sa nevladinim organizacijama, naročito u oblasti... Dalje

UDRUŽENJE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA: Još nije zakazana provera kandidata za zamenike javnih tužilaca


Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije saopštilo je da Državno veće tužilaca suprotno višegodišnjoj praksi, nije zakazalo ispit za proveru stručnosti i osposobljenosti kandidata, niti je započelo obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima... Dalje

NACRT REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23: Nevladin sektor izneo niz zamerki na Nacrt akcionog plana


Prvi set zamerki nevladinog sektora na Nacrt revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 odnosi se na neadekvatan format javne rasprave, sa netransparentnim procesom izrade predloga Akcionog plana i kratkim... Dalje

VLADA RS: Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, kojim se stvara jedinstveni pravni okvir i omogućava da se i na druge vrste obezbeđenja... Dalje

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Poverioci nezadovoljni predugim postupkom, dok dužnici smatraju da je postupak suviše brz


Tokom protekle tri godine javni izvršitelji u Srbiji radili su na tri miliona predmeta, a u tom periodu, na njihov rad je stiglo 3.500 pritužbi... Dalje

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Udruženje kombi prevoznika očekuje ukidanje obaveze instaliranja tahografa


Problemima sa kojima se suočavaju kombi prevoznici posle stupanja na snagu člana 137. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon i 83/2018 - dalje: Zakon) nazire... Dalje

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Inicijativa Zaštitnika građana za izmenu pojedinih odredaba Zakona


U cilju promene nepravičnih rešenja koja dovode do povrede prava građana, Zaštitnik građana uputio je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture inicijativu za izmene Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)... Dalje

ZAKON O RADU: Porodiljsko odsustvo, koje traje od rođenja do prvog tromesečja, može da koristi samo majka. Očevima dozvoljeno da koriste odsustvo radi nege deteta tek kada dete navrši tri meseca. Da bi očevi mogli da iskoriste ovo zakonsko pravo do prvog rođendana deteta, oba roditelja moraju da budu u stalnom radnom odnosu Dalje


Iako su 132 oca u Beogradu tokom prethodne godine ostvarila pravo na "porodiljsko" odsustvo, što predstavlja povećanje za gotovo sto odsto u odnosu na 2017. godinu, kada je svega 79 novopečenih tata iskoristilo ovu zakonsku mogućnost, stručnjaci s pravom koriste metaforu o "kapi u čaši vode"... Dalje

ZAKON O MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Doneti pravilnici koji omogućavaju punu primenu Zakona, te predstoji period usklađivanja sa novim pravnim aktima


Donošenjem pravilnika koji omogućavaju punu primenu Zakona o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 105/2017 - dalje: Zakon), pred članicama Grupacije uvoznika i distributera medicinskih... Dalje

UPUTSTVO ZA PRIPREMU PRIORITETNIH OBLASTI FINANSIRANJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2020 – 2022. GODINE


Ministarstvo finansija objavilo je Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2020 – 2022. godine... Dalje

OBJAVLJEN TEKST DOPUNSKOG KOMENTARA KOMBINOVANE NOMENKLATURE EVROPSKE UNIJE


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 31. januara 2019. godine, usvojen je Zaključak Vlade 05 broj: 337-904/2019, kojim se prihvata tekst Dopunskog komentara Kombinovane nomenklature Evropske unije, koji je sastavni deo ovog zaključka... Dalje

PODSEĆAMO: ROKOVI U FEBRUARU 2019. GODINE


Zakonski rokovi koji ističu u februaru 2019. godine.. Dalje


Arhiva dnevnih vesti