Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 29.05.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: SEF ažuriranje 3.3.1 dostupno na produkcionom okruženju


U skladu sa najavom, SEF ažuriranje 3.3.1 dostupno je na produkcionom okruženju Sistema elektronskih faktura. Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Paragraf organizuje vebinar 8. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 8. juna 2023. godine, vebinar na temu “Primena novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu”. Dalje

OSTVARIVANJE POJEDINIH PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV – IZVOZ DOBARA, SLOBODNE ZONE, CARINSKO SKLADIŠTENJE I USLUGE PREVOZA DOBARA: Paragraf organizuje vebinar 22. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 22. juna 2023. godine, vebinar na temu “Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV – izvoz Dalje

NAJČEŠĆE GREŠKE U IZVEŠTAVANJU U KRIVIČNIM POSTUPCIMA


Krivični postupci često izazivaju interesovanje javnosti. Građani imaju pravo na informisanje o krivičnim postupcima. Ovo pravo se realizuje kroz prisustvovanje javnim suđenjima, a osnovno pravilo je da je glavni pretres javan, ili putem medija. Uloga i odgovornost medija u Dalje

ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE: Objavljena statistička analiza kataloga poklona primljenih u 2022. godini


Agencija za sprečavanje korupcije je, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022), na svojoj internet prezentaciji objavila Katalog poklona javnih funkcionera za 2022. Dalje

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Domaći proizvođači moraće da se prilagode izmenama EU regulative o zaštiti potrošača


Evropski parlament je 11. maja usvojio amandmane na predlog Direktive kojom se menjaju Direktiva o nepoštenim poslovnim praksama i Direktiva o pravima potrošača, u cilju osnaživanja potrošača za zelenu tranziciju kroz bolju Dalje

SET NACRTA PROSVETNIH ZAKONA: Državna matura se odlaže za dve godine


Ministarstvo presvete predložilo je da se državna matura, koja je trebalo da zameni prijemni na fakultetima, odloži za dve godine. Umesto 2024. godine, kako je planirano, sada je predloženo da se državna matura polaže 2026. godine, a prvi bi na test izašli učenici koji sada Dalje

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA: Pooštreni uslovi za dodelu subvencija investitorima


Država je pooštrila uslove za dodelu subvencija investitorima. Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za Dalje

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Cena jestivog suncokretovog ulja više nije ograničena


Novom Uredbom o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 43/2023), koju je usvojila Vlada Republike Srbije cena jestivog suncokretovog ulja više nije ograničena. Dalje

ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2023. GODINE: Sindikati traže da se minimalna cena rada poveća na 50.000 dinara od 1. jula 2023. godine


Sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović rekao je da će, u nastavku pregovora o povećanju minimalne cene rada, taj sindikat tražiti da se ona poveća Dalje

ROK ZA PRIJAVU POLJOPRIVREDNIKA ZA SUBVENCIJE PRODUŽEN DO 12. JUNA 2023. GODINE


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije objavilo je da su krajnji rokovi za podnošenje prijava za subvencije po aktuelnim javnim pozivima produženi do 12. juna. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUN 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti