Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja tokom pandemije OVDE


Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj: 252/253 - FEBRUAR
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravo u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj: 252/253 - JANUAR
Pravni komplet
(Pravo u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj: 229/230 - FEBRUAR
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji OVDE
E-ČASOPISI digitalna izdanja štampanih stručnih časopisa
Pristup e-Časopisima

VESTI NA DAN 25.02.2021.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

NOVA PRAVILA VEZANA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 2. marta 2021. godine


Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige dužni su da samostalno utvrde porez na imovinu za 2021. godinu i da poresku prijavu podnesu Dalje

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RAD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 16. marta 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava", 16. marta 2021. godine. Dalje

ZAKONSKA OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU: Paragraf organizuje besplatni vebinar 19. marta 2021. godine


Od 1. jula 2021. godine najavljena je obavezna primena Zakona o elektronskom fakturisanju u transakcijama u kojima je jedna od strana subjekat javnog sektora. Od 1. Dalje

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "ANALIZA NOVE UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DIREKTNIH DAVANJA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE"


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojom se utvrđuje Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja Dalje

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u prekršajnim sudovima


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u prekršajnim sudovima, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. Dalje

SVEDOČENJE ŽRTAVA I SVEDOKA PUTEM AUDIO-VIDEO LINKA: Opremu su dobili viši sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru


Prvih pet viših sudova u Srbiji dobilo je video-konferencijsku opremu i posebno opremljene prostorije u kojima će biti omogućeno svedočenje žrtava i svedoka putem audio-video linka. Dalje

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Neophodno uvođenje sistema "pilot presude" za rešavanje masovnih tužbi


Uvođenje sistema "pilot presude", koji se već 10 godina primenjuje u Evropskom sudu za ljudska prava, moglo bi dugoročno da reši probleme masovnih tužbi podnetih zbog sličnih situacija, sa kojima se poslednjih godina sve više suočavaju beogradski sudovi Dalje

PRAVNICI UKAZUJU DA TEZA "NEMA TELA - NEMA DELA" VIŠE NE STOJI: Postoji niz drugih mogućnosti za dokazivanje ubistva, poput DNK analiza


Stav da "nema tela - nema dela" više ne stoji, saglasni su pravnici, koji ukazuju da sada postoji niz drugih mogućnosti za dokazivanje ubistva, poput DNK analiza. Dalje

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: NVO ukazuju na brojne manjkavosti Zakona


Dve godine nakon što je stupio na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), predstavnici civilnog sektora upozoravaju na brojne nedostatke u njegovoj primeni. Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 i udruženje Praxis, u zajedničkom Dalje

ZAKON O SOCIJALNOJ KARTI: Stručnjaci smatraju da socijalne karte neće doprineti smanjenju siromaštva


U Srbiji je usvojen, godinama najavljivan, Zakon o socijalnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 14/2021) – jedinstvenom registru podataka o imovini i primanjima građana. Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Među najvažnijim izmenama su promena broja članova i delovanja Nacionalnog saveta za kulturu i vraćanje statusa nacionalnih ustanova kulture


Na završnoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi pomoćnica ministra za zaštitu kulturnog nasleđa i digitalizaciju Dalje

RAČUNOVOĐE TRAŽE DA SE ROK ZA DOSTAVLJANJE STATISTIČKOG IZVEŠTAJA PRODUŽI DO KRAJA MARTA


Računovodstvena komora Srbije zatražila je od ministra finansija da se rok za dostavu Statističkog izveštaja za 2020. godinu produži do 31. marta. Kao razlog za tu molbu navode se teškoće u koje su nastale u softverskoj i hardverskoj podršci koju je trebalo da im obezbedi Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA FEBRUAR 2021


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa... Dalje


Arhiva dnevnih vesti