Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

VAŽNO OBAVEŠTENJE:

Poštovani pretplatnici,
U cilju unapređenja vašeg kontakta sa redakcijom uveli smo automatsku centralu sa 30 linija.
Novi broj telefonske centrale za sve usmene konsultacije je 011/40-20-910.
Nakon uspostavljanja veze možete birati sledeće:

Opcija 1 - Zarade Opcija 2 - Poreski propisi i fiskalne kase Opcija 3 - Računovodstvo i revizija
Opcija 4 - Radni odnosi Opcija 5 - Privreda i preduzetnici Opcija 6 - Javni sektor
Opcija 7 - Pravna pitanja Opcija 8 - Carine i devizno poslovanje Opcija 9 - Dežurni urednik za ostala pitanja
Opcija 0 - Kontakt sa sekretarom redakcije

Vreme za telefonske konsultacije: 10-13h

chevron_right Više informacija
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-15.10.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-30.9.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.10.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 19.10.2018.

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE II VELIKOG VEĆA ODRŽANE 18. OKTOBRA 2018. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici II Velikog veća odlučio o 47 predmeta. I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:... Dalje

SAOPŠTENJE SA 19. SEDNICE I VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 18. OKTOBRA 2018. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 19. sednici I Velikog veća odlučio o 51 predmetu. I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:... Dalje

SAOPŠTENJE SA 17. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. OKTOBRA 2018. GODINE


Ustavni sud je na 17. sednici odlučio o 5 predmeta. I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:... Dalje

ODRŽANA RASPRAVA O PREDLOGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA U OKVIRU TEKUĆE SEDNICE NARODNE SKUPŠTINE


Država je od ozakonjenja objekata u prethodne tri godine prihodovala 3,9 milijardi dinara, izjavila je u skupštini potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović... Dalje

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA DNEVNO PRAĆENJE PRIMENE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM


Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za dnevno praćenje primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom na čijem je čelu ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku... Dalje

ODRŽAN PODODBOR ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, CARINE I OPOREZIVANJE


U Briselu je 17. oktobra 2018. godine održan Pododbor za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje (Sub Committee on Trade, Industry, Customs and Taxation), koji zbog oblasti koje pokriva izuzetno značajan u procesu pristupanja Republike Srbije EU... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU NESREĆA U VAZDUŠNOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU - TEKST I OBRAZLOŽENJE


U Zakonu o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 66/15) u članu 3. stav 1. tačka 6) posle reči: "sprovođenje" dodaju se... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA - TEKST I OBRAZLOŽENJE


Ovaj zakon se ne primenjuje na objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, u skladu sa... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI - TEKST I OBRAZLOŽENJE


U Zakonu o pomorskoj plovidbi ("Službeni glasnik RS", br. 87/11, 104/13, 18/15 i 113/17 - dr. zakon), u članu 4. stav 1. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - TEKST I OBRAZLOŽENJE


U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 68/15, 41/18 i 44/18-dr. zakon) u članu 2. posle tačke 14) dodaje se tačka 14a), koja glasi:... Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE - TEKST I OBRAZLOŽENJE


U Zakonu o transportu opasne robe ("Službeni glasnik RS", broj 104/16), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:... Dalje


Arhiva dnevnih vesti