Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja tokom pandemije OVDE


Poresko-računovodstveni instruktor

Aktuelni broj: 254/255 - MART
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravo u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj: 254/255 - FEBRUAR
Pravni komplet
(Pravo u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj: 229/230 - FEBRUAR
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji OVDE
E-ČASOPISI digitalna izdanja štampanih stručnih časopisa
Pristup e-Časopisima

VESTI NA DAN 05.03.2021.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RAD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA: Paragraf organizuje vebinar 16. marta 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava", 16. marta 2021. godine. Dalje

ZAKONSKA OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU: Paragraf organizuje besplatni vebinar 19. marta 2021. godine


Od 1. jula 2021. godine najavljena je obavezna primena Zakona o elektronskom fakturisanju u transakcijama u kojima je jedna od strana subjekat javnog sektora. Od 1. Dalje

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Osnovni sud u Požarevcu


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji ("Sl. glasnik RS", br Dalje

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor predsednika sudova. Rok za podnošenje prijava 15. mart 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 Dalje

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju


U danu za glasanje Narodna skupština Republike Srbije usvojila je: Dalje

VLADA RS: Doneto više podzakonskih akata


Vlada Republike Srbije donela je odluku da se u okviru Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled poplava u januaru 2021. godine opredele bespovratna novčana sredstava u iznosu od 250 miliona dinara. Dalje

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Nužni naslednici - ko su i šta im pripada


U našem pravu postoje dva osnova za nasleđivanje: testament i Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015). Ukoliko je preminuli iza sebe ostavio testament koji ispunjava sve zakonom propisane uslove, njegova imovina će biti raspodeljena shodno njegovoj Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Obračun penzije za osiguranika koji je radio u inostranstvu


Za one koji su deo života proveli radeći u inostranstvu, a zanima ih kako u Srbiji ostvaruju pravo na penziju, PIO fond odgovara sledeće: Dalje

JAVNA RASPRAVA NA PREDLOG NACRTA ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI: Rasprava će trajati do 17. marta 2021. godine


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog poziva sve organe javne vlasti, zainteresovane građane i građanke Republike Srbije, privredne subjekte i socijalne partnere, organizacije civilnog društva, predstavnike akademske Dalje

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA: Isplata podsticaja poljoprivrednicima bez podnošenja zahteva


Uprava za agrarna plaćanja će, na osnovu preseka stanja o isplaćenim osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji u prošloj godini, svim poljoprivrednicima koji su prošle godine ostvarili pravo na ovaj podsticaj, isplatiti novac i za 2021. bez obaveze podnošenja zahteva. Dalje

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Uskoro konkurs za stalno zapošljavanje stručnih kadrova


Vlada Republike Srbije dala je saglasnost RGZ-u da otvori konkurs za stalno zapošljavanje stručnih kadrova. S obzirom da se na konkursu traži čak 217 lica sa visokom stručnom spremom, ovaj konkurs biće prilika za mnoge mlade inženjere geodezije, informatike i Dalje

SAVETOVANJE PRAVNIKA U BANKAMA 15. I 16. MARTA 2021. GODINE: Rok za prijavu 9. mart 2021. godine


Udruženje banaka Srbije organizovaće Savetovanje pravnika u bankama pod nazivom "Novi zakoni i novi alati u primeni prava". Dalje

PREDLOG NACRTA ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI - Tekst propisa


Ovim zakonom uređuju se pojam, značenje i mere politike za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i način izveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primenom zakona Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MART 2021


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa... Dalje


Arhiva dnevnih vesti