Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 08.06.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

OBAVEZNA ELEKTRONSKA FORMA PRIJAVE OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA: Paragraf organizuje vebinar 14. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 14. juna 2023. godine, vebinar na temu “Obavezna elektronska forma prijave osnivanja privrednog društva”. Dalje

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA: Paragraf organizuje vebinar 21. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. juna 2023. godine, vebinar na temu “Zaštita podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa”. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se Dalje

OSTVARIVANJE POJEDINIH PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV – IZVOZ DOBARA, SLOBODNE ZONE, CARINSKO SKLADIŠTENJE I USLUGE PREVOZA DOBARA: Paragraf organizuje vebinar 22. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 22. juna 2023. godine, vebinar na temu “Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV – izvoz Dalje

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD: Usvojena pravna shvatanja sa odvojenih sednica u 2023. godini


Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2023. godine do 31.05.2023. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća većinska mišljenja: Dalje

DA LI SUDIJE SMEJU DA IMAJU DRUŠTVENE MREŽE?


Sudije mogu da imaju svoje profile na “Fejsbuku”, “Instagramu”, “Tviteru”, “Tiktoku” i drugim društvenim mrežama, ali moraju da vode računa o tome šta objavljuju i u kakve se diskusije upuštaju. Treba da budu oprezni čak i u komunikaciji “jedan na jedan” ili u zatvorenim grupama na “Viberu”, Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Primer XML – Knjižno odobrenje po osnovu smanjenja avansa


Primer XML datoteke za dokument o smanjenju (“knjižno odobrenje”) koji se izdaje po osnovu smanjenja avansa možete preuzeti putem sledećeg linka. Dalje

VEBINAR INFORMACIJE I INSTRUKCIJE ZA POSTUPANJE PRILIKOM OPERATIVNOG KORIŠĆENJA SISTEMA E-FAKTURA: Vebinar će biti održan 8. juna 2023. godine


Ministarstvo finansija u četvrtak, 8. juna 2023. godine od 11:00 do 11:30 organizuje vebinar na temu “Informacije i instrukcije za postupanje prilikom operativnog korišćenja Sistema Dalje

ZAKON O JAVNOM DUGU: Javni dug Srbije na kraju aprila 50,6 odsto BDP-a


Deficit budžeta Srbije od januara do kraja aprila ove godine iznosio je 34 milijarde dinara, što je za 55,7 milijardi bolje od budžetskog plana, jer je ranije bio očekivan deficit od 89,7 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija. Dalje

ZAKON O RADU: Poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena, ili korisnikom starosne penzije i to za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini Dalje


Poslodavcima koji ne žele duže da zadrže radnike, u smislu zapošljavanja na određeno ili neodređeno vreme, imaju mogućnost angažovanja preko ugovora van radnog odnosa kao što su ugovori o delu, autorski ili o privremenim i povremenim poslovima. Međutim, takvi ugovori se često zloupotrebljavaju i koriste duže nego što je zakonom dozvoljeno. Dalje

PORODIČNI ZAKON: Izdržavanje maloletne dece


Izdržavanje maloletnih lica predstavlja primarno pravnu i moralnu obavezu roditelja dece. Zatim, i drugih krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje. Dalje

PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE: Vlada RS povlači Predlog zakona iz skupštinske procedure i šalje ga na doradu i javne konsultacije


Vlada Republike Srbije povlači iz Narodne skupštine Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, rekla je predsednica Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU: Omogućava se hitna izmena radnog vremena posade u slučaju nepredviđenih okolnosti


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju operateri letelica dobijaju mogućnost da izmene raspored radnog vremena članova posade u slučaju Dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANJU: Rasprava će trajati do 13. jula 2023. godine


U postupku pripreme zakona, Ministarstvo odbrane sprovodi javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o vojnom obrazovanju. Dalje

U PRIPREMI RADNA VERZIJA NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Propisuje se da u čuvanju, podizanju i vaspitavanju deteta roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima, telesnom kažnjavanju i drugim kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo i integritet deteta. Sankcija za navedeno Dalje


Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je pripremilo radnu verziju izmena i dopuna Porodičnog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015), o kojima će uskoro početi javna rasprava, a koje predviđaju još jaču i efikasniju zaštitu dece od nasilja. Dalje

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O LOKALNIM OMBUDSMANIMA


Iako aktuelni zakoni to omogućavaju, samo 23 lokalnih samouprava je osnovala kancelarije lokalnih ombudsmana, pošto gradovi i opštine nemaju i obavezu da tu instituciju formiraju. To je slučaj i Smedereva, gde je lokalni Zaštitnik građana definisan Statutom Grada, ali nikada nije uspostavljen. Dalje

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA: Primena odredaba koje se odnose na ovalnost kočnica, priključke za pneumatske kočne sisteme i sisteme za izduvne gasove počinje 5. jula 2023. godine. U pripremi su izmene Pravilnika kojima bi ovo bilo onemogućeno Dalje


Vlasnici vozila ne treba da brinu da će im od 5. jula novi propisi otežati prolazak tehničkog pregleda. Sporne odredbe, najverovatnije, neće početi da se primenjuju od tog dana. Kada i u kojoj formi će planirane novine zaživeti znaće se kada Radna grupa Ministarstva saobraćaja završi svoj posao, što će očekuje uskoro. Dalje

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU: Za godinu dana prihodi privrede porasli 9,7 a rashodi 8,3 odsto


Republički zavod za statistiku objavio je izveštaj poslovanja domaće privrede za prvo tromesečje 2023. godine. Ukupno gledano, rasli su i prihodi i rashodi na nivou cele privrede, kako na međugodišnjem nivou, tako i u odnosu na prethodni kvartal. Dalje

ONLAJN SKUP "INTERNET DIJALOG 2023" - 13. JUNA 2023. GODINE: Tema su propisi za onlajn platforme


Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu treći put organizovaće konferenciju “Internet dijalog”. Konferencija se održava 13. juna 2023. godine sa početkom u 10 časova u prostoru “Bezistan”, Terazije 27. Dalje

NACRT ZAKONA O VOJNOM OBRAZOVANJU - Tekst propisa


Ovim zakonom uređuju se vojno obrazovanje, položaj učenika, kadeta, studenata, polaznika i slušalaca, organizacija vojnog obrazovanja, položaj nastavnog osoblja u vojnoškolskim ustanovama, finansiranje vojnoškolskih ustanova, specifičnosti vojnog obrazovanja u odnosu na Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUN 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti