Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-30.9.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.8.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-30.9.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 21.09.2018.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

NEOPHODNO DA SE U PROCES IZMENE USTAVA UKLJUČE EMINENTNI PROFESORI USTAVNOG PRAVA: Saopštenje Društva sudija Srbije o Nacrtu amandmana na Ustav Srbije


Društvo sudija Srbije saopštilo je, nakon okruglog stola o Nacrtu amandmana na Ustav Srbije, da, između ostalog, rešenja za pravosuđe još uvek ne obezbeđuju smanjenje politizacije pravosuđa... Dalje

PRITUŽBA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA RAD SLUŽBI ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI


Na internet stranici Advokatske komore Srbije objavljena pritužba na zbog nemogućnosti da advokati blagovremeno, stručno i savesno pružaju pravnu pomoć klijentima, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36. Zakona... Dalje

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Menja se način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike sa “beneficiranim radnim stažom”, uvodi se promena u načinu obračuna poslednje godine staža osiguranja i prestaju ovlašćenja Fonda za penziono i invalidsko osiguranje, da vrši Dalje


Na sednici Odbora, održanoj 20. septembra, razmatran je u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu... Dalje

PREDLOŽENE ZAKONSKE IZMENE KOJIMA SE PORED UKIDANJA ZAKONA O PRIVREMENOM SMANJENJU PENZIJA UKIDA I FORMULA ZA USKLAĐIVANJE PENZIJA UGROŽAVAJU JEDNO OD KLJUČNIH EKONOMSKIH I DRUŠTVENIH SISTEMA U SRBIJI: Ocena Fiskalnog saveta o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Dalje


Fiskalni savet je negativno ocenio predložene zakonske izmene kojima se, pored ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija, ukida i formula za usklađivanje penzija i Vladi daje diskreciona mogućnost da isplaćuje “novčano uvećanje” uz penziju... Dalje

KONFERENCIJA O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU I INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI “POVEŽI SE SIGURNO!”: Tokom 2018. godine do danas podneto je 77 krivičnih prijava protiv 82 lica, dok je za prethodnih 10 godina, od svog osnivanja, Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala podnelo čak 881 krivičnu prijavu protiv Dalje


Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović, izjavio je da se na prevenciji i borbi protiv svih oblika sajber kriminala i unapređenju informacione bezbednosti svih građana mora raditi sistemski i u partnerstvu sa svim odgovornim subjektima u javnom i privatnom sektoru... Dalje


Arhiva dnevnih vesti