Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 28.09.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Objavljen snimak vebinara „Pitanja i odgovori u vezi sa registracijom na EID, prijavom na SEF i dodavanjem korisničkih uloga“


Ministarstvo finansija održalo je, 27.09.2022. godine, vebinar "Pitanja i odgovori u vezi sa registracijom na eID, prijavom na SEF i dodavanjem korisničkih uloga". Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

IZDAVANJE PDV RAČUNA, ELEKTRONSKIH FAKTURA I FISKALNIH RAČUNA – MNOGA PITANJA I NEDOUMICE: Paragraf organizuje vebinar 5. oktobra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. oktobra 2022. godine, vebinar na temu “Izdavanje PDV računa, elektronskih faktura i fiskalnih računa – mnoga pitanja i nedoumice”. Dalje

PARAGRAFOVA ONLINE VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA


Kompanija Paragraf organizovaće Online višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada. Edukacija će biti održana 27. i 28. oktobra, 3, 4 i 5. novembra 2022. godine. Dalje

U BEOGRADU ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU IZMENA SETA PRAVOSUDNIH ZAKONA


U organizaciji Ministarstva pravde RS, Evropske unije i Saveta Evrope u Beogradu je, 27.9.2022. godine, održana poslednja po redu Prezentacija nacrta sudskih i tužilačkih zakona u okviru Programa podrške implementaciji sudske reforme u Srbiji. Do sada su Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Izmenama KZ-a neće biti ukinuta zabrana uslovnog otpusta za doživotni zatvor


Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije demantovalo je da su predstavnici ovog ministarstva, na 61. savetovanju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, koje je održano na Zlatiboru od 22. do 24. septembra, izneli tvrdnju da će biti ukinuta apsolutna Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Reformom krivičnog zakonodavstva biće proširena definicija pojma "nužna odbrana"


Najnovije izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), na predlog MUP-a, sadržaće i proširenje definicije nužne odbrane. Dalje

ZAŠTO SE ODBACUJU KRIVIČNE PRIJAVE?: Tematska otvorena vrata biće održana 28. septembra 2022. godine u Osnovnom sud u Zrenjaninu


Građani i građanke će u sredu, 28. septembra 2022. godine sa početkom od 15:30 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sagovornicima na temu: “Zašto se odbacuju krivične prijave?”. Dalje

ZAKON O FISKALIZACIJI: Fiskalni računi i organizovanje đačkih ekskurzija


Turistička agencija koja organizuje putovanje, dužna je da svakom fizičkom licu sa kojim ima zaključen ugovor o organizovanju putovanja, izda fiskalni račun. To se odnosi i na roditelje koji direktno sa turističkom agencijom sklope ugovor o putovanju odnosno organizovanju đačke ekskurzije. Dalje

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Problemi oko legalizacije su uglavnom nerešeni imovinsko-pravni odnosi i saglasnost suvlasnika na zemljištu na kome postoji pravo susvojine


Gotovo tri decenije Srbija pokušava da se izbori sa nelegalnim objektima. Od više od dva miliona popisanih kuća, zgrada i lokala sagrađenih bez odobrenja, rešenje o ozakonjenju je dosad dobilo njih Dalje

ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE: Popis se sprovodi od 1. do 31. oktobra 2022. godine


U Srbiji u subotu počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova i trajaće do kraja oktobra. Građani će odgovarati na 69 pitanja, a na tri nije obavezno dati odgovor. Onima koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne, Dalje

PREPORUKE ZA UŠTEDU ENERGIJE NISU OBAVEZUJUĆE


Preporuke Ministarstva rudarstva i energetike nisu obavezujuće, već treba da podstaknu da javni sektor napravi svoje planove štednje, poručio je državni sekretar tog ministarstva Zoran Lakićević. Dalje

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Uskoro dostupna aplikacija mRFZO


Republički fond za zdravstveno osiguranje razvija aplikaciju mRFZO za pametne telefone i tablete, koja će svima omogućiti brz i jednostavan uvid u podatke iz matične evidencije, odnosno, sada će biti moguće da bez odlaska na šalter, osigurana lica dođu do podataka o Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA SEPTEMBAR 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti