Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte nas na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
01.05-15.05.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-30.04.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-31.05.2019.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

USMENA PITANJA NA TEL. 011/40-20-910


VESTI NA DAN 24.05.2019.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GLAVNOM GRADU: Gradske opštine moći će da izdaju građevinske dozvole do 1.500 kvadrata, a prigradske do 5.000 kvadrata. Gradskim opštinama biće omogućeno i da legalizuju objekte do 400 kvadrata, a prigradskim opštinama do 3.000 kvadrata


Narodna skupština Republike Srbije raspravlja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, kojim se omogućava decentralizacija Beograda i povećavaju nadležnosti opština... Dalje

NACRT ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Bivši borci Republike Srpske Krajine nezadovoljni Nacrtom zakona


Nezadovoljstvo povodom novog Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica iskazali su bivši borci Republike Srpske Krajine, gde su uz prisustvo... Dalje

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME: Uredba stupa na snagu 25. maja 2019. godine. Privredno društvo koje je korisnik carinske povlastice ima obavezu da u Registru privrednih subjekata upiše zabeležbu ulaganja-nabavke opreme koja će biti uvezena kao ulog ulagača Dalje


Krajem prošle godine izmenjen je Zakon o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015 i 95/2018) na način koji će omogućiti da domaći i strani investitori budu oslobođeni carinskih dažbina za nabavku mašina koja predstavljaju ulog u osnovni kapital, a na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj prošle nedelje usvojena je Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019 - dalje: Uredba), koja stupa na snagu 25. maja 2019. godine... Dalje

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA: Novi iznosi prihoda za energetski ugrožene kupce


Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donelo je Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje... Dalje

PREDLOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U VISOKOM OBRAZOVANJU: Ministarstvo finansija ima primedbe na Predlog kolektivnog ugovora


Dana, 20.05.2019. održan je sastanak u Ministarstvu finansija na kojem je u ime Ministarstva finansija prisustvovala državna sekretarka Jelena Tanasković sa saradnikom. U ime Sindikata... Dalje

PODSEĆAMO: Rokovi u maju 2019. godine


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju... Dalje


Arhiva dnevnih vesti