Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
16-31.5.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-30.4.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-31.5.2018.
Paragraf intervju

SAVETOVANJA /
SEMINARI / RADIONICE

Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme

FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 18.05.2018.

ODRŽANA TRIBINA "PORESKE IMPLIKACIJE TRANSAKCIJA U PRIVREDI"


U Advokatskoj komori Vojvodine dana 16.05.2018. godine, održana je trbina na temu "Poreske implikacije transakcija u privredi", na kojoj je govorila Tanja Unguran – advokat iz Beograda... Dalje

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Medijacijom do rasterećenja sudova i smanjenja troškova


U Srbiji se dosta radi na promociji medijacije i alternativnih načina rešavanja sporova, koji rasterećuju sudove i štede vreme, troškove i druge značajne resurse, izjavila je Ministarka pravde Nela Kuburović... Dalje

ZAKON O PLANSKOM SISTEMU RS: Primena Zakona počinje 29. oktobra 2018. godine, do kada će biti doneta i neophodna podzakonska akta


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 19. aprila 2018. godine Zakon o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018 - dalje: Zakon)... Dalje

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Do sada pokrenuto oko 3.000 tužbi zbog smanjenih penzionih čekova


Dok država razmišlja o ukidanju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016 - dalje: Zakon) s kraja 2014. godine, oko 3.000 penzionera do sada je pripremilo tužbe zbog smanjenih... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o dozvoli za lek, u periodu od 01.01. do 28.02.2018 godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon)... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o izmeni rešenja dozvole za lek, u periodu od 01.12.2017. do 31.01.2018. godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o prestanku važenja dozvole za lek, u periodu od 01.01. do 28.02.2018. godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Objavljena Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 166. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017... Dalje

PORESKA UPRAVA: Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na obrascu PPI-3


Ovo korisničko uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima koji podnose Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 elektronskim putem preko portala Poreske uprave... Dalje

UREDBA O ADRESNOM REGISTRU: Izradu elaborata o adresnom registru nije započelo 80 opština


Od oko 190 lokalnih samouprava u Srbiji, samo njih 53 su do sada izradile elaborat o adresnom registru, 35 ga trenutno izrađuje, a njih 80 još nije ni počelo. Upravo je zato predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić uputila pismo lokalnim vlastima da... Dalje

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA: Uspostavljena Lista supstanci koje se ne smeju naći u dijetetskim proizvodima


Na predlog Privredne komore Srbije (PKS), Ministarstvo zdravlja formiralo je Radnu grupu za rešavanje neusaglašenosti u postupku sprovođenja Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih... Dalje

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI DEČJIH IGRALIŠTA 21. MAJA U NIŠU I 24. MAJA 2018. GODINE U KRAGUJEVCU


U Ministarstvu privrede u toku je izrada novog tehničkog propisa u cilju regulisanja oblasti bezbednosti dečjih igrališta. Predlogom pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta su jasno definisani bitni zahtevi za... Dalje

POČEO SA RADOM VEB-PORTAL EPAPIR: Privrednici mogu da upute predloge i sugestije za izmenu administrativnih procedura koje im predstavljaju teškoće u poslovanju


U okviru projekta Vlade Republike Srbije ePapir – smanjenje administrativnog opterećenja privrede, od 15. maja 2018. godine je otvoren veb-portal ePapir na adresi: http://epapir.rsjp.gov.rs/ za... Dalje

IPARD FONDOVI: Za sredstva iz EU fondova do sada konkurisalo 478 poljoprivrednika


Dugo očekivana sredstva iz IPARD fondova dostupna su domaćim poljoprivrednicima od kraja prošle godine, kada je prvi poziv bio za nabavku mehanizacije. U prvoj fazi IPARD programa biće realizovan kroz dve mere, koje podrazumevaju investicije... Dalje


Arhiva dnevnih vesti