Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 30.11.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

VEBINAR PRIMERI SITUACIJA U VEZI SA KORIŠĆENJEM SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA PUTEM API SERVISA I KREIRANJEM XML DATOTEKA: Vebinar će biti održan 1. decembra 2022. godine


Ministarstvo finansija u četvrtak, 1. decembra 2022. godine od 11:00 do 11:45 organizuje vebinar na temu “Primeri situacija u vezi sa korišćenjem Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2022. GODINU I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje besplatni vebinar 1. decembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. decembra 2022. godine, besplatni vebinar na temu “Popis imovine i obaveza za 2022. godinu i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”. Dalje

PORESKE I RAČUNOVODSTVENE AKTUELNOSTI VEZANE ZA KRAJ POSLOVNE GODINE: Paragraf organizuje besplatni vebinar 2. decembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 2. decembra 2022. godine, besplatni vebinar na temu “Poreske i računovodstvene aktuelnosti vezane za kraj poslovne godine”. Dalje

CARINSKA TARIFA ZA 2023. GODINU I NOVINE U PRIMENI CARINSKIH I DEVIZNIH PROPISA: Paragraf organizuje vebinar 5. decembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 5. decembra 2022. godine, vebinar na temu “Carinska tarifa za 2023. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa”. Za naše pretplatnike vebinar je besplatan. Dalje

PLANIRANJE I OBLIKOVANJE NABAVKI ZA 2023. GODINU I IZMENE POSTOJEĆIH UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA: Paragraf organizuje vebinar 7. decembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 7. decembra 2022. godine, vebinar na temu “Planiranje i oblikovanje nabavki za 2023. godinu i izmene postojećih ugovora o javnim nabavkama”. Dalje

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "AKTUELNOSTI U VEZI SA POSTUPKOM UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I RASPOLAGANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI ": 29. novembar 2022. godine


Kompanija Paragraf održala je, 29. novembra 2022. godine, vebinar sa temom "Aktuelnosti u vezi sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti i Dalje

ZAŠTITI INTEGRITET ŽRTAVA I SVEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU


Ministarka pravde u Vladi Republike Srbije Maja Popović razgovarala je sa specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za istinu, pravdu i reparaciju Fabijanom Salviolijem o pitanjima koja se odnose na regionalnu saradnju u procesuiranju ratnih zločina, kao i o daljoj saradnji Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Odgovori na najčešće postavljana pitanja


1. Mi smo internacionalna kompanija, imamo veliki broj ulaznih računa. Preko API servisa ćemo biti povezani sa SEF-om. Kakve su sve mogućnosti preuzimanja računa i priloga zajedno? Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Od 1. januara 2023. godine subjekti privatnog sektora, svi obveznici PDV-a, u obavezi su da šalju i primaju e-fakture preko sistema elektronskog fakturisanja


E-fakture su sastavni deo procesa digitalizacije koja je neizbežan svetski trend unapređenja poslovanja. U sistemu elektronskih faktura ima više od Dalje

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Zaštita potrošača kroz kaznene odredbe


Pravo potrošača na pravnu zaštitu je pravo koje je u Republici Srbiji zajemčeno Ustavom, brojnim zakonima i drugim opštim pravnim aktima i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Dalje

ZAKON O PRIVREMENOM REGISTRU DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ: Prijavljivanje za jednokratnu pomoć od 5.000 dinara od 1. do 15. decembra 2022. godine


Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će prijavljivanje za novu jednokratnu pomoć države od 5.000 dinara namenjene mladima početi 1. decembra i Dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Preduzetnicama koje održavaju trudnoću omogućiti naknadu zarade u iznosu od 100%


U petak je u skupštinsku proceduru zvanično predat Predlog zakona o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju koji će, ukoliko bude usvojen ženama koje samostalno obavljaju delatnost, tj. Dalje

PREDLOZI ZAKONA O PRIVREMENOM IZDRŽAVANJU DECE IZ ALIMENTACIONOG FONDA I O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI: Alimentacioni fond bi funkcionisao kao državni, pa ako roditelj ne plaća alimentaciju detetu sa kojim ne živi, a koju je odredio sud, već posle dva meseca iz njega bi se detetu isplaćivala privremena pomoć. Dalje


Zakon o privremenom izdržavanju dece iz Alimentacionog fonda i dopune propisa o socijalnoj zaštiti spremni su da uđu u skupštinsku proceduru. Alimentacioni fond bi, kako je zamišljeno, funkcionisao kao državni, pa ako roditelj ne plaća alimentaciju detetu sa kojim ne živi, a koju je odredio sud, već posle dva meseca iz njega bi se detetu isplaćivala privremena pomoć. Ovaj zahtev, kao i postupak za potraživanje od neodgovornog roditelja, po službenoj dužnosti podnosio bi organ starateljstva. Do sada je sve bilo prepušteno inicijativi samohranih roditelja, pretežno majkama, a one često nisu imale snage za skupe sudske procese. Dalje

UVOĐENJE DRŽAVNE MATURE: Za učenike četvorogodišnjih škola planirano je za 2024. godinu, dok će učenici trogodišnjih obrazovnih profila polagati završni ispit 2023. godine


Ministar prosvete Branko Ružić razgovarao je sa rektorima državnih univerziteta o budućim koracima u procesu uvođenja državne mature u obrazovni sistem Srbije, izrazivši Dalje

FORMIRANJE JEDINSTVENIH UPRAVNIH MESTA NA LOKALNOM NIVOU


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović poručio je da je gotovo sve što se radi u okviru reforme javne uprave, naročito u oblasti pojednostavljenja komplikovanih postupaka i procedura, profesionalnog usavršavanja službenika, digitalizacije i uvođenja inovativnih alata, usmereno Dalje

RADNA VERZIJA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA – Tekst propisa usklađenog sa mišljenjem Venecijanske komisije


Ovim zakonom uređuju se osnivanje, ukidanje, vrste, delokrug i stvarna nadležnost suda, unutrašnje uređenje suda, sudska uprava, sudsko osoblje, pravosudna uprava, obezbeđenje suda i sredstva za rad sudova. Dalje

RADNA VERZIJA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA – Tekst propisa usklađenog sa mišljenjem Venecijanske komisije


Ovim zakonom uređuju se položaj, nadležnost, organizacija i način rada Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet), uslovi i postupak za izbor izbornog člana Saveta, trajanje mandata i prestanak njegove funkcije i Dalje

RADNA VERZIJA ZAKONA O SUDIJAMA – Tekst propisa usklađenog sa mišljenjem Venecijanske komisije


Ovim zakonom se uređuje položaj sudije, nespojivost sa sudijskom funkcijom, vrednovanje rada sudije, materijalni položaj sudije, uslovi i postupak za izbor sudije, prestanak sudijske funkcije, položaj predsednika suda, položaj sudije porotnika i disciplinska odgovornost Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA DECEMBAR 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti