Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa:

Za tehničku podršku pretplatnicima kompanije Paragraf dežurna služba tehničke podrške je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Za neodložnu pomoć u vezi sa funkcionisanjem pravne baze kontaktirajte tehničku podršku na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

BAZA PROPISA PARAGRAF LEX

Elektronska baza pravnih propisa koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1.12-15.12.2019.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
01-30.11.2019.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravo u privredi)

Aktuelni broj:
01-31.12.2019.
Paragraf intervju
FORMULAR za postavljanje pisanih pitanja redakciji

VESTI NA DAN 13.12.2019.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi
Pravo u privredi

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni kojima se unapređuje izborni ambijent


U Danu za glasanje, 13. decembra 2019. godine, narodni poslanici usvojili su zakone... Dalje

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

PARAGRAFOVA RADIONICA PRAVA I OBAVEZE PO NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Beograd - 23. decembra 2019. godine


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 - dalje: Zakon) počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine... Dalje

TOKOM 2020. GODINE IZVRŠNI POSTUPAK U PRIVREDNIM SUDOVIMA VODIĆE SE ELEKTRONSKIM PUTEM


Sledeća godina treba da bude godina u kojoj će se ceo izvršni postupak u privrednim sudovima voditi elektronskim putem, istakla je ministarka Kuburović na okruglom stolu "Pravosuđe i privreda", koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji (AmCHam), uz... Dalje

RAZLIKE IZMEĐU SUDIJA I TUŽILACA, ODNOSNO SUDA I TUŽILAŠTVA


U čemu su sličnosti, a u čemu razlike između sudija i tužilaca, odnosno suda i tužilaštva?... Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Stručna javnost upozorava da je kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta suprotna Ustavu RS i konvencijama o zaštiti ljudskih prava


Početkom meseca, u Srbiji je uvedena nova vrsta krivične sankcije, u pitanju je doživotni zatvor. Ubica deteta, počinilac obljube nad nemoćnim licem, trudnom ženom ili detetom sa smrtnim... Dalje

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovori na pitanja potrošača


Da li ste znali da trgovci ne žele da vraćaju novac kupcima, čak i kada ih Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) obavezuje na to. Već dva puta mi se dogodilo da sam reklamirala proizvode trgovcima u roku od šest meseci od kupovine. U oba slučaja trgovac... Dalje

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA: Iako je rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana istekao je još 2014. godine u mnogim gradovima taj rok nije ispoštovan


Ove jeseni u Nišu je zvanično odlučeno da se s krovova stambenih zgrada i drugih objekata uklone radioaktivni gromobrani. Dat je i rok da se taj posao na gradskom području obavi najkasnije do... Dalje

U PRIPREMI IZMENA JAVNOIZVRŠITELJSKE TARIFE: Novi tarifnik primenjivaće se na postupke pokrenute posle 1. januara 2020. godine


Ako dužnik plati dug u roku od osam dana od prijema rešenja o izvršenju, naknada izvršitelju se umanjuje za 60 odsto. Ako se dužnik dobrovoljno iseli u roku od 30 dana, javni izvršitelj nema pravo... Dalje

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA, USLOVIMA ZA NJENO UMANJENJE, KAO I O KRITERIJUMIMA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA UTICAJ FIZIČKIH LICA NA ŽIVOTNU SREDINU: Dalje


Vlada Republike Srbije Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i o kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 - dalje: Uredba) je utvrdila kriterijume po kojima će se određivati aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu i naplaćivati naknada pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima - vlasnicima stambenih jedinica... Dalje

U PRIPREMI ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU U 2020. GODINI: Odluka će biti doneta do kraja 2019. godine


Ministarstvo finansija doneće do kraja meseca odluku kojom će se i u 2020. godini omogućiti lakši uvoz živih svinja, goveda, kao i konditorskog maslaca iz EU... Dalje

ZAŠTITNIK GRAĐANA: Upitna opravdanost angažovanja advokatskih kancelarija za prinudne naplate komunalnih usluga


Nakon saznanja da JKP "Infostan tehnologije" iz Beograda za poslove prinudne naplate pred javnim izvršiteljima, angažovala i advokatske kancelarije i time zapravo uvećala troškove neredovnih platiša... Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE : Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou od 2,25 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,25%... Dalje

PODSEĆAMO: Rokovi u decembru 2019. godine


Budite obavešteni o svim rokovima koji se odnose na početak ili prestanak određenog propisa, zakonske norme ili drugu važnu činjenicu za postupanje. Rokovi su izvedeni iz zakona, pravilnika, odluka, uredbi, rešenja, naredbi i drugih propisa, stručnih tekstova ili pravnih vesti koje se svakodnevno objavljuju... Dalje


Arhiva dnevnih vesti