Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Nova mogućnost za pretplatnike Paragrafa.

Za hitne intervencije i pomoć našim pretplatnicima, služba tehničke podrške Vam je na raspolaganju svakog radnog dana do 22h.
Kontaktirajte službu tehničke podrške svakog radnog dana od 17:30h do 22h
na broj telefona: 063 379 819

Izdanja i delokrug rada

Pravna baza Paragraf Lex

Elektronska pravna baza koja sadrži sve što je neophodno za zakonito poslovanje

LOG IN / pretplatnici na
Paragraf Lex Online SRB

ŠTAMPANI ČASOPISI

Stručni časopisi, 24 broja godišnje, Usmene konsultacije, povlašćeni uslovi za savetovanja i seminare

Telefoni za usmena pitanja
Poresko-računovodstveni instruktor
(sa Specijalisom za carine)


Aktuelni broj:
1-28.2.2018.
Budžetski komplet:
(Budžetski instruktor + Pravnik u javnom sektoru + Specijalis za direktore)

Aktuelni broj:
1-31.1.2018.
Pravni komplet
(Pravnik u pravosuđu + Pravnik u privredi)

Aktuelni broj:
1-28.2.2018.
Paragraf intervju

VESTI NA DAN 23.02.2018.

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Udruženja sudija i tužilaca traže novi predlog amandmana


Zatražili smo da Ministarstvo pravde povuče Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, da formira radnu grupu u čijem sastavu će pored struke biti i eminentni profesori ustavnog prava, i koja će izraditi... Dalje

VLADA RS: Cene lekova na recept snižene za 4,04 odsto


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 22. februara 2018. godine odluku da se cene lekova u Srbiji koji se izdaju na recept u proseku snize za 4,04 odsto... Dalje

ZAKON O RADU: Obavezujući rokovi za podnošenje prijava na osiguranje


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je:... Dalje

SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD JAVNIH BELEŽNIKA


Na osnovu člana 114, a u vezi sa članom 6. stav 1. i čl. 104. stav 1. tačka 5) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017 - dalje: Zakon), Javnobeležnička komora Srbije donosi... Dalje

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Samo pet autobuskih stanica dobilo licencu


Od 100 autobuskih stanica u Srbiji do sada je samo pet dobilo licencu, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović... Dalje

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Naslednicima oduzete imovine vraćeno više od šest hiljada objekata


Bivšim vlasnicima i naslednicima oduzete imovine u Srbiji do sada je vraćeno 6.056 objekata, pokazuju najnoviji podaci Agencije za restituciju... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Spisak lekova u humanoj medicini za koje je ALIMS izdao rešenje o prestanku važenja dozvole za lek, u periodu od 01.11. do 31.12.2017 godine


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), kojim je propisana obaveza Agencije... Dalje

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Objavljena Lista lekova koji se izdaju bez recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja


Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 166. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), obavezna da objavi Listu lekova... Dalje

PRAVILNIK O NAČINU PONAŠANJA I LIČNOM IZGLEDU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA: Pravilnik je na snazi od 22. februara 2018. godine


Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo je Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu... Dalje

INDEKS PERCEPCIJE KORUPCIJE: Srbija pala za pet mesta


Srbija je izgubila jedan poen i pala za pet mesta na Indeksu percepcije korupcije organizacije "Transparency International", najpoznatijeg globalnog rangiranja te vrste, koje je objavljeno, prenela je Transparentnost Srbija... Dalje

KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: Rok za prijavu 30 dana


Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava objavio je konkurs za izbor četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki... Dalje

AUTOMATIZACIJA UVOZNO-IZVOZNOG POSTUPKA: Carinski postupci sprovode u bespapirnom okruženju za carinu i privredu, a njihova potpuna implementacija je i jedan od uslova za pristupanje EU


Uprava carina, uz finansijsku podršku Evropske unije od 1,5 miliona evra, pokrenula je projekat automatizacije uvozno-izvoznog postupka... Dalje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU OPREME PRIVREDNIH DRUŠTAVA POVEZANIH SA REALIZACIJOM INVESTICIJA: Rok za prijavu 2. aprila 2018. godine


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme za mala... Dalje


Arhiva dnevnih vesti