Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
21.12.2020.

Zakon o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”
("Sl. glasnik RS", br. 153/2020)


Član 1.

U Zakonu o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi” („Službeni glasnik RS”, br. 34/15 i 103/15), u članu 6. reči: „pet godina” zamenjuju se rečima: „sedam godina”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi”


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print