Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.02.2022.

Autentično tumačenje odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 41/18)
("Sl. glasnik RS", br. 16/2022)


Odredba člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema glasi:

„TSI-ji se primenjuju na novoizgrađena, unapređena ili obnovljena vozila kojima se obavlja međunarodni prevoz u železničkom saobraćaju, kao i na novoizgrađene, unapređene ili obnovljene železničke pruge obuhvaćene proširenom TEN-T (Trans-European Transport Network) mreže za jugoistočnu Evropu.”

Ovu odredbu treba razumeti tako da železničke pruge obuhvaćene proširenom TEN-T (Trans-European Transport Network) mrežom za jugoistočnu Evropu obuhvataju kompletne železničke pruge od početne stanice do krajnje stanice kako je to utvrđeno u Uredbi o kategorizaciji železničkih pruga koje pripadaju javnoj železničkoj infrastrukturi („Službeni glasnik RS”, br. 92/20 i 6/21) i da kao takve ne predstavljaju pojedinačne deonice pruga između stanica, već skup svih deonica pruge na predmetnoj pruzi. U skladu sa prethodno navedenim, odredbe Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema koje se odnose na oblast primene TSI primenjuju se po završetku svih radova na kompletnoj pruzi, odnosno pribavljanju upotrebne dozvole za poslednju deonicu na posmatranoj pruzi na kojoj se izvode radovi. Za vreme izvođenja radova na pojedinačnim deonicama ne primenjuju se relevantne odredbe Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema koje se odnose na primenu TSI, već relevantne odredbe iz nacionalnih propisa na način utvrđen zakonom.

Na ovaj način bi se omogućila i primena odredaba Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 41/18) koje se odnose na železničke pruge, na jasan i nedvosmislen način, a sve u cilju fazne realizacije projekata, odnosno realizacije projekata po deonicama i dobijanja odgovarajućih dozvola i sertifikata za kompletnu železničku prugu tek nakon završetka svih radova na kompletnoj pruzi odnosno pribavljanja upotrebne dozvole za poslednju deonicu na posmatranoj pruzi na kojoj se izvode radovi, u okviru realizacije projekata koji se odvijaju po deonicama, odnosno po fazama. Za vreme izvođenja radova na pojedinačnim deonicama ne primenjuju se relevantne odredbe Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju u vezi sa TSI, već relevantne odredbe iz nacionalnih propisa na način utvrđen zakonom.

Ovo autentično tumačenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print