Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2022.

Zakon o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije
("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)


Član 1.

U Zakonu o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RSˮ, br. 35/19, 88/19, 11/21 – autentično tumačenje i 94/21), u članu 50. stav 6. menja se i glasi: „Odredba stava 4. ovog člana ne odnosi se na narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print