Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.03.2018.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)


ZAKON
o izmenama Zakona o javnom redu i miru

Član 1.

U Zakonu o javnom redu i miru („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), u članu 17. stav 1. broj: „10.000” zamenjuje se brojem: „50.000”, a broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

U stavu 2. broj: „50.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print