Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.04.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 35/2017)


Na osnovu člana 12. stav 8. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13) i člana 5. stav 8. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave („Službeni glasnik RS”, br. 105/15 i 50/16), u članu 2. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Zahtev iz stava 1. ovog člana može podneti škola koja je u postupku spoljašnjeg vrednovanja ocenjena najmanje ocenom tri (3).”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

U prilogu „Uslovi za ostvarivanje dvojezične nastave”, u delu „Uslov 1. Nivoi ulaza učenika u dvojezičnu nastavu”, posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Učenik koji je najmanje dve poslednje uzastopne školske godine pohađao nastavu na stranom jeziku u inostranstvu, može da nastavi školovanje u školi u Republici Srbiji, u odeljenju u kome se deo nastave ostvaruje na tom stranom jeziku, ukoliko je broj učenika u odeljenju manji od broja propisanog zakonom.”

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print