Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.04.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEŠOVITE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI, RAZMATRANJE I USAGLAŠAVANJE PITANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE NA PROSTORU REPUBLIKE SRPSKE U PODRINJU (OD VIŠEGRADA DO ZVORNIKA), KOJE JE POTOPLJENO NAKON IZGRADNJE HIDROAKUMULACIJA HE BAJINA BAŠTA I HE ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 33/2017)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosiMinistar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmeni Odluke o obrazovanju mešovite Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik

1. U Odluci o obrazovanju mešovite Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik („Službeni glasnik RS”, broj 2/17), u tački 3. alineja druga i treća menjaju se i glase:

„– za zamenika predsednika:

Đorđe Milić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za članove:

1) Vinka Milanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

2) Bojan Josipović, načelnik Odeljenja za urbanizam opštine Srebrenica;

3) Senad Subašić, opština Srebrenica;

4) Radomir Pavlović, potpredsednik Skupštine opštine Srebrenica;

5) Milan Vučetić, rukovodilac projekta za sistemsko-pravna pitanja, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”;

6) Radisav Matić, direktor za proizvodnju energije u Ogranku Drinsko-Limske HE, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”;

7) Dušan Mrakić, Ministarstvo rudarstva i energetike;

8) Dragan Jevtić, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinu i ekologiju Republike Srpske;

9) Zorica Stanojević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

10) Vera Marković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

11) dr Čedomir Stojanović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;

12) Dragan Mićić, viši stručni saradnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske;

13) Milan Baštinac, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske;

14) Nenad Đukić, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.”

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print