Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016)


Na osnovu člana 73. stav 9. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i člana 18. stav 1. tačka 3) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Guverner Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa

1. U Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa („Službeni glasnik RS”, br. 57/15, 59/15 – ispr. i 105/15), u tački 12, stav 2. menja se i glasi:

„Narodna banka Srbije javnim izvršiteljima obezbeđuje uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni isključivo putem posebnog aplikativnog rešenja, na osnovu primljenog zahteva potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom. Sudovima i drugim nadležnim organima ovi podaci mogu se, osim putem posebnog aplikativnog rešenja, davati i na osnovu pismenog zahteva, u skladu sa zakonom. Izvršnom poveriocu koji navede potraživanje radi čijeg namirenja ili obezbeđenja namerava da vodi izvršni postupak ili postupak obezbeđenja i priloži izvršnu ispravu u kojoj je to potraživanje sadržano, kao i advokatu koji je punomoćnik tog poverioca – podaci iz ovog stava daju se isključivo na osnovu pismenog zahteva, u skladu sa zakonom.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print