Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA I PRESTANKA STATUSA REPREZENTATIVNOG UDRUŽENJA U KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 56. stav 5. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka),
Ministar kulture i informisanja donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti druženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi

Član 1.

U Pravilniku o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 21/13), član 4. menja se i glasi:

„Član 4.

Status reprezentativnog umetničkog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije utvrđuje se, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, za sledeća područja kulture:

1) književno stvaralaštvo;

2) književno prevodilaštvo;

3) muzičko stvaralaštvo;

4) muzička interpretacija;

5) likovna umetnost;

6) primenjena i vizuelna umetnost, dizajn i umetnička fotografija;

7) filmska umetnost i audio vizuelno stvaralaštvo;

8) pozorišna umetnost – scensko stvaralaštvo i interpretacija;

9) opera, muzičko scensko stvaralaštvo i interpretacija;

10) umetnička igra (klasičan balet, narodna igra i savremena igra);

11) digitalno stvaralaštvo i multimedija;

12) arhitektura;

13) prevođenje stručnih i naučnih tekstova;

14) izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa.

Status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije utvrđuje se, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom za sledeća područja kulture:

1) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleđa;

2) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog nasleđa;

3) istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa;

4) filmske i televizijske delatnosti;

5) naučnoistraživačka i edukativna delatnost u kulturi;

6) bibliotečko-informaciona delatnost;

7) izdavaštvo;

8) menadžment u kulturi;

9) produkcija kulturnih programa i dela;

10) stručna saradnja u umetničkim delatnostima i delatnostima u oblasti kulturnog nasleđa.”.

Član 2.

Posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

„Član 5a

Jedno reprezentativno udruženje može imati reprezentativnost za više područja kulture utvrđenih u članu 4. ovog pravilnika za koja ispunjava uslove utvrđene u članu 5. ovog pravilnika.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print