Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2022.

Zakon o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe
("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)


Član 1.

U Zakonu o predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), član 120. briše se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print