Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2017)


Na osnovu člana 16. stav 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Član 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Službeni glasnik RS”, broj 30/17), član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Praćenje i analiza bazenske vode u bazenu javnog kupališta obavlja se tokom vremenskog perioda u kom je kupalište otvoreno za kupače.

Sistematsko praćenje i analiza bazenske vode obavlja se učestalošću koja se određuje na osnovu indikacija, pri čemu učestalost ne može biti manja od jednom mesečno.

Indikacije iz stava 2. ovog člana su:

1) vrsta kupališta (otvoreno ili zatvoreno);
2) vremenski period koji određuje sezonu kupanja;
3) očekivani maksimalni dnevni broj kupača u bazenu tokom sezone kupanja;
4) tehničko-tehnološka opremljenost kupališta, organizaciona i kadrovska osposobljenost subjekta koji upravlja kupalištem.

Praćenje i analiza bazenske vode obavlja se i:

1) pre početka korišćenja bazena nakon njegove izgradnje ili rekonstrukcije;
2) pre početka korišćenja bazena na početku sezone kupanja ili pre ponovnog početka korišćenja nakon preduzimanja korektivnih mera nad bazenskom vodom;
3) u postupku službene kontrole.

Uzimanje uzorka bazenske vode, čuvanje i transport radi praćenja i analiziranja bazenske vode obavlja se u skladu sa standardima: SRPS EN ISO 5667-1, SRPS EN ISO 5667-3, SRPS ISO 5667-5 i SRPS EN ISO 19458.”

Član 2.

U Prilogu 2, Tabela – Parametri pokazatelji bazenske vode, kolona – Parametri, reč: „Oksidabilnost” zamenjuje se rečima: „Utrošak KMnO4”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print