Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 241. i člana 262. stav 1. tačka 1), a u vezi sa članom 153. stav 1. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera

Član 1.

U Pravilniku o sticanju zvanja i davanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera („Službeni glasnik RS”, br. 10/12, 68/12 i 3/16), u članu 18. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana pravo da prijave i polažu ispit za sticanje zvanja brokera, investicionog savetnika i portfolio menadžera imaju i kandidati koji nisu odslušali nastavu ukoliko u toj i prethodnoj kalendarskoj godini nije bila organizovana nastava za sticanje odgovarajućeg zvanja.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 50. stav 2. tačka 4. reči: „fotokopija radne knjižice” zamenjuju se rečima: „podaci o stažu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print