Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
20.03.2017.

REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIM ZA 2. APRIL 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2017)


Na osnovu člana 8. Zakona o izboru predsednika Republike („Službeni glasnik RS”, br. 111/07 i 104/09 – dr. zakon), a shodno članu 34. stav 1. tačka 7. Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 20. marta 2017. godine, donela je

REŠENJE
o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine

1. Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine („Službeni glasnik RS”, br. 20/17 i 24/17), menja se u delu pod 17. ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG, 113. NOVA VAROŠ:

– na biračkom mestu broj 32. menjaju se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „STARA OSNOVNA ŠKOLA” treba da stoji: „NOVA OSNOVNA ŠKOLA”, i adresa biračkog mesta, tako da umesto: „NOVA VAROŠ, ĐAČKA BR. 37” treba da stoji: „NOVA VAROŠ, ĐAČKA BR. 18”,

– na biračkom mestu broj 34. menjaju se naziv biračkog mesta, tako da umesto: „ZGRADA AUTO-MOTO DRUŠTVA” treba da stoji: „UGOSTITELJSKA RADNjA PALMA – vl. DRAGICE OSTOJIĆ”, i adresa biračkog mesta, tako da umesto: „NOVA VAROŠ, MAGISTRALNI PUT BR. 83” treba da stoji: „NOVA VAROŠ, 6. SEPTEMBRA BR. 2”.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print