Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.05.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA DEONICU AUTOPUTA E-763, SURČIN-OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 - prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin-Obrenovac („Službeni glasnik RS”, br. 77/16 i 88/16), u tački 3, alineja treća, podtačka 1) menja se i glasi:

„1) Marija Matović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print