Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠENJU I ZAŠTITI STROGO ZAŠTIĆENIH I ZAŠTIĆENIH DIVLJIH VRSTA BILJAKA, ŽIVOTINJA I GLJIVA ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016)


Na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

Član 1.

U Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11 i 32/16), u Prilogu II – Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva, u delu AVES – PTICE u REDU CICONIIFORMES (ČAPLJE, RODE I IBISI), PORODICA Ardeidae (čaplje), VRSTA Naučni naziv Ardea cinerea, VRSTA Srpski naziv Siva čaplja, u koloni NAPOMENA dodaje se oznaka: „L”.

U REDU FALCONIFORMES (GRABLJIVICE), PORODICA Accipitridae (orlovi i jastrebovi), VRSTA Naučni naziv Accipiter gentilis, VRSTA Srpski naziv Jastreb, u koloni NAPOMENA dodaje se oznaka: „L”.

U REDU PASSERIFORMES (PEVAČICE), PORODICA Corvidae (vrane), VRSTA Naučni naziv Corvus cornix, VRSTA Srpski naziv Siva vrana, u koloni NAPOMENA dodaje se oznaka: „L”.

U REDU PELECANIFORMES (NESITI), PORODICA Phalacrocoracidae (vranci), VRSTA Naučni naziv Phalacrocorax carbo, VRSTA Srpski naziv Veliki vranac, u koloni NAPOMENA dodaje se oznaka: „L”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print