Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ONESPOSOBLJAVANJU ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Na osnovu člana 27. stav 7. i člana 45. stav 1. tačka 6) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o onesposobljavanju oružja

Član 1.

U Pravilniku o onesposobljavanju oružja („Službeni glasnik RS”, broj 9/16), u članu 5. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Na onesposobljeno oružje nanosi se žig za onesposobljeno oružje, dimenzija 3,0 mm h 3,0 mm i poslednje dve cifre godine ispitivanja dimenzija 2,5 mm.

Izgled žiga za onesposobljeno oružje (Prilog), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.”

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 5. reči: „iz stava 2. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz st. 2–4. ovog člana”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print