Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.11.2021.

Zakon o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)


Član 1.

U Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), u članu 9. stav 2. tačka 1) reči: „procenu opasnosti od udesa” zamenjuju se rečima: „odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa”.

U tački 2) reči: „procenu opasnosti od udesa” zamenjuju se rečima: „saglasnost na odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od velikog hemijskog udesa”.

Član 2.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti operater podnosi zahtev za izdavanje dozvole u skladu sa dinamikom podnošenja zahteva utvrđenom Programom usklađivanja pojedinih privrednih grana sa odredbama ovog zakona.

Za postojeća postrojenja i aktivnosti nadležni organ će izdati dozvolu najkasnije do 31. decembra 2024. godine.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print