Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.04.2021.

ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE
("SL. GLASNIK RS", BR. 35/2021)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine

Proglašava se Zakon o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2021. godini, 7. aprila 2021. godine.

PR broj 22

U Beogradu, 8. aprila 2021. godine

Predsednik Republike,

Aleksandar Vučić, s.r.

Član 1.

U nazivu Predloga zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine („Službeni glasnik RS”, broj 9/20), koji se menja, broj: „2021.” zamenjuje se brojem: „2022.”.

Član 2.

U članu 1. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine broj: „2021.” zamenjuje se brojem: „2022.”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. reči: „30. aprila 2021. godine” zamenjuju se rečima: „31. oktobra 2022. godine”.

U stavu 3. reči: „31. marta 2021. godine” zamenjuju se rečima: „30. septembra 2022. godine”.

Član 4.

U članu 26. stav 3. reči: „30. aprila 2021. godine” zamenjuju se rečima: „31. oktobra 2022. godine”.

Član 5.

U članu 28. stav 1. tačka 2) reči: „31. decembra 2022.” zamenjuju se rečima: „30. juna 2024.”.

Član 6.

U članu 36. reči: „u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona” zamenjuju se rečima: „najkasnije četiri meseca pre početka popisivanja”.

Član 7.

U članu 37. reči: „30. aprila 2021. godine” zamenjuju se rečima: „31. oktobra 2022. godine”.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print