Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.12.2017.

RESENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U GVADALAHARI, SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2017)


Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmeni i dopuni Rešenja o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države

1. U Rešenju o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Gvadalahari, Sjedinjene Meksičke Države („Službeni glasnik RS”, broj 72/17), u tački 1. reč: „šest”, zamenjuje se rečju: „sedam”, a posle reči: „Najarit”, dodaje se reč: „Halisko”.

2. Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ovog rešenja.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print